Alapjogokért Központ

Kúria: nem minden elkülönítés jogellenes a közoktatásban

A Kúria a Huszár-telepi iskolával kapcsolatos döntésében megállapította – az Alapjogokért Központ pár hónappal ezelőtti elemzésével összhangban –, hogy a közoktatás területén nem minden elkülönítés jogellenes, amennyiben az megfelel a szigorú törvényi feltételeknek. Továbbá a határozat kimondja azt is, hogy a Huszár-telepi iskola esetében nem sérült a gyermekek, illetve a szülők szabad iskolaválasztáshoz való joga.

Ezen a héten a Kúria az egyenlő bánásmód követelményének a közoktatás területén történő megvalósulásával összefüggésben a nyíregyházi, Huszár-telepi, görög katolikus általános iskola ügyében – felülvizsgálati eljárás keretében – hozott döntést. A Kúria ítélete kimondja, hogy a Huszár-telepi iskolát működtető görög katolikus egyház nem valósított meg az iskola működtetésével jogellenes elkülönítést. Ezért a legfőbb ítélkező fórum a jogerős ítélet megtámadott rendelkezéseit hatályon kívül helyezte és az elsőfokú ítéletet megváltoztatta. Fontos megjegyezni, hogy a Kúria is megállapította, hogy az egyenlő bánásmódról szóló törvény összhangban van a vonatkozó alkotmányos rendelkezésekkel. A 2003 óta hatályos egyenlő bánásmódról szóló törvény az általános diszkriminációs tilalom alól általános és speciális kimentési okokat enged, valamint ismeri az előnyben részesítés (azaz a pozitív diszkrimináció) kategóriáját is.

Az Alapjogokért Központ, ez év januárjában, a köznevelési törvény az Országgyűlés által 2014 decemberében történt módosítása kapcsán megvizsgálta az egyenlő bánásmód követelményeinek hazai szabályozását. A decemberi törvénymódosítás alapján az oktatás területén a kormány rendeletben szabályozhatja az egyenlő bánásmód alóli kivételek részletszabályait. Az elemzés során a Központ arra a következtetésre jutott, hogy egyfelől nem minden megkülönböztetés tilos, másfelől a törvénymódosítás alapján kiadható kormányrendelet nem lehet ellentétes az egyenlő bánásmód követelményével.

A teljes elemzés itt tekinthető meg.