Alapjogokért Központ

Továbbra is biztosított a hatékony jogorvoslat menekültügyekben

Minden ellenkező értelmezéssel szemben a módosított menekültügyi eljárás továbbra is garantálja a hatékony jogorvoslathoz való jogot a kérelmezők számára. Az eljárások gyorsulnak, azonban a változások nem módosítanak érdemben a bírósági felülvizsgálathoz való jogon. Bár a korábbi kétszakaszos eljárás egyszakaszossá válik, az ügyintézési határidők csökkennek és bevezetik a gyorsított eljárást is, a bírósági jogorvoslati kérelmek benyújtására és elbírálására vonatkozó határidők nem változnak az új szabályok értelmében. Mindemellett – ahogy az az eddigiekben is volt, és ahogy arra az uniós jog is felhatalmazást ad – egyes esetekben a bírósági eljárás lezárása előtt kiutasítható a kérelmező, azonban e főszabály alól továbbra is vannak kivételek.  Az eljárást érdemben lezáró döntés ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelemnek pedig az eddigiektől eltérően valóban nem lesz automatikus halasztó hatálya a végrehajtásra, azonban külön kérelemmel ez is indítványozható. Amennyiben pedig az illetőt az új szabályok értelmében jogerősen kiutasítják Magyarországról, a visszafogadó állam az esetek döntő többségében Szerbia lehet, melynek biztonságos státuszát alátámasztja, hogy 2012 óta EU-tagjelölti státusszal bír, 2014 óta folytatja a csatlakozási tárgyalásokat és 2008 óta közte és az Unió között visszafogadási megállapodás van hatályban.

A teljes elemzés itt tekinthető meg.