Alapjogokért Központ

Ésszel az észszerűtlenségben – Aktuális társadalmi problémák viselkedési közgazdaságtani megközelítésben

Jelen kötet hazánkban először gyűjt csokorba olyan tanulmányokat, amelyek a jogi és politikai döntéshozatal elemzésére hagyományosan alkalmazott racionális döntéselméleten túlmutató, újfajta módszertannal közelítenek meg összetett társadalmi kérdéseket. A (neo)klasszikus feltevéseken alapuló következtetések hiányosságainak empirikus belátását követően az észlelt eltéréseket alapvetően döntéselméleti és viselkedéstudományi kutatások alapján kívánják megmagyarázni. A jog viselkedési közgazdaságtani elemzése (behavioral law and economics), mint módszer segítségével nem csupán a vizsgált jelenségek pontosabb megértésére törekszenek, hanem sok esetben meglepően új megvilágításba helyezik az adott társadalmi jelenséget, és egyúttal árnyaltabb leírást adnak a mögöttük álló egyéni emberi döntésekről is.

A teljes tanulmánykötet ezen a linken érhető el.