Alapjogokért Központ

Kommentár, 2019. február 25.

„A posztmodern liberális gondolkodók és politikusok részéről a vizsgálódás, a józan észen alapuló gondolkodás szerény módszerének helyébe a dogmatikus kinyilatkoztatás lépett” – Szánthó Miklós a demokráciák kizárólagosan liberális alapokon történő felfogásáról a Kommentár folyóirat legújabb számában.