Alapjogokért Központ

Minden eszközzel fel kell lépni az ENSZ migrációs paktuma ellen​

Minden eszközzel fel kell lépni az ENSZ migrációs paktuma ellen


Az Alapjogokért Központ volt az egyik első szervezet, mely már több mint egy évvel ezelőtt felhívta a figyelmet az ENSZ globális migrációs paktumának veszélyeire, ahogy pár hónappal ezelőtt arra is, a nyílt társadalom hívei vissza- és áthivatkozásokkal hogyan kreálnak a „puha jogból” kötelező érvényű nemzetközi jogi normákat. A korábbi elemzéseinkben írtak – legnagyobb sajnálatunkra – beigazolódtak. Miközben ugyanis az uniós szervek bevándorlással összefüggő előterjesztéseikkel pontról pontra valósítják meg a jogellenes migrációt jogszerűvé átcímkéző paktumot, a különböző EU-s dokumentumok kifejezetten támaszkodnak is az ENSZ-megállapodásra, az Európai Bizottság Jogi Szolgálatának kiszivárgott szakvéleménye pedig a Lisszaboni Szerződés általános, tág kategóriáira, valamint homályos humanitárius és fejlesztéspolitikai kötelezettségekre hivatkozva tekintené az uniós jog részének a migrációs paktumot.

Bár a Bizottság, mint testület most formálisan azt hangsúlyozza, hogy a paktumnak nincs és nem is lehet jogilag kötelező jellege, az eddigi nemzetközi jogértelmezési gyakorlat és a Jogi Szolgálat véleménye nem ebbe az irányba mutat. Az emberi jogi fundamentalizmus több évtizedes joggyakorlatából ugyanis az következik, hogy a migrációs paktumhoz hasonló politikai kötelezettségvállalásokat pár év múltán már kötelező jellegű hivatkozási alapként használják nemzetközi jogi fórumok, mely „puha jogi dokumentumok” így lassan a formális jog részévé válnak. Ráadásul a Jogi Szolgálat pedig egy ilyen esetekben gyakran használt módszerrel arra törekszik, hogy az uniós jog bevándorláspolitikával közvetlen kapcsolatban nem lévő fogalmaiba önkényesen beleértsék az ENSZ migrációs paktumát, mely így – az uniós jog „részeként” – már valóban jogi következményekkel is bírhatna. Az Alapjogokért Központ szerint az át- és visszahivatkozások láncolatának megszakítása miatt szükséges, hogy a bevándorlást ellenző országok és politikai erők minden lehetséges eszközzel blokkolják, vétózzák azokat a nemzetközi és uniós előterjesztéseket, melyek akár csak közvetlenül összefüggésbe hozhatóak az ENSZ migrációs paktumával vagy annak legitimálása érdekében arra csak kismértékben utalnak.