Alapjogokért Központ

VILÁGFIGYELŐ #3

"A nacionalizmus pártján"

Richard Lowry, a National Review című konzervatív magazin szerkesztője 2015 decemberében még látványosan kritizálta Donald Trump kampányát, amely akkor éles váltást hozott a nagypolitikába. Lowry most új könyvében következetesen védi meg a Trump által folytatott nacionalista politikát, és a – valaha liberálisnak számító értékekből kinőtt – nacionalizmus újjáélesztését szorgalmazza. Az American Thinker összegyűjtötte, hogy mik voltak azok az esetek, amelyekben a sziklaszilárd álláspontot képviselő Trump politikája meggyőzte Lowryt.

▪️ Bár George W. Bush úgy vélte, az amerikai identitás nem a „vérből és a földből” ered, Trump leszámolt ezzel a jellegtelen, absztrahált nemzetiségfelfogással. Kormányzása megmutatta, hogy Amerika egy szuverenitását és határait becsben tartó egységes nemzet, és minden döntési helyzetben a nemzeti érdek kell, hogy az első legyen. A nacionalizmus nem mesterkélt, hanem ősi, természetes nézőpont – fogalmaz Lowry – amely nem kirekesztésen alapul, hanem pontosan a saját népünk iránti elkötelezettségen és törődésen.

▪️ Lowry könyvének az „Elit árulása” című fejezetében rámutat arra, hogy a gyökereitől elszakadt, nemzeti kötődésektől mentes nemzetközi buborékban létező elit életfelfogása ma átitatja a politikát, az akadémiai és az üzleti szférát. A migrációt is központi kérdésnek látja, és egyetért a szigorúbb intézkedésekkel, amelyek nem hagymázas elképzelésekből, hanem a józan észből erednek.

▪️ Lehet-e befogadó a nacionalizmus? Lowry szerint az amerikai identitás a kultúrából és a szuverenitásból fakad, nem a bőrszínből. A „fehér nacionalizmus” doktrínája már csak azért is hamis, mert a rabszolga-felszabadítás és a polgári jogi mozgalmak is a nacionalizmus vívmányai voltak. Ennek ellenére Lowry könyvének népszerűsítését a New York University azért tiltotta meg, hogy óvja a színesbőrű hallgatóit a „nacionalizmus xenofób konnotációitól”.

▪️ Nem meglepő, hogy teljesen érthető üzenete ellenére a kritikusok szerint Lowry könyve ártalmas és rasszista. Charles King szerint, amikor Lowry a „mi” szót használja, csak a fehér, angolszász lakosságot érti alatta. Szomorú tanulsága ennek, hogy néhány elvakultan liberális gondolkodót annyira zavar a nacionalizmus puszta kifejezése, hogy annak bármilyen használatát egyszerűen elfogadhatatlannak tartják.