Alapjogokért Központ

Sajtóközlemény – Ordo Iuris

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A nemzeti, konzervatív erők ébredése zajlik Európában, és ezen erőknek képesnek kell lenniük összefogni a globalista nyílt társadalom hálózata ellen – hangzott el az Alapjogokért Központ és a lengyel Ordo Iuris jogi kutatóintézet közös sajtótájékoztatóján, melyen a felek mindennek érdekében együttműködési megállapodást kötöttek. A szervezetek szerint nem “európai”, hanem “közép-európai értékekre” van szükség ahhoz, hogy a kontinens visszataláljon keresztény gyökereihez.

Együttműködési megállapodást írt alá az Alapjogokért Központ az Ordo Iuris Institute for Legal Culture nevű lengyel jogi elemzőintézettel az alkotmányos identitás és a konzervatív, keresztény értékek védelmében. A dokumentum alapján a két szervezet nemzetközi szinten fog fellépni – többek között – az emberi jogok normális, józan észen alapuló értelmezése érdekében. Kiemelt figyelmet fordítanak a keresztény kultúra védelmére, családjogi kérdésekre, valamint a szuverenitás megóvására. A sajtótájékoztatón az Alapjogokért Központ részéről Szánthó Miklós igazgató, Kovács István stratégiai igazgató, valamint Panyi Miklós nemzetközi igazgató-helyettes; az Ordo Iuris részéről Jerzy Kwaśniewski elnök, Tymoteusz Zych alelnök valamint Karolina Pawłowska nemzetközi jogi igazgató írta alá a megállapodást.

A dokumentum felhívja a figyelmet: Európa identitásválságban van, egyre terjednek a keresztény- és családellenes megnyilvánulások, teret nyer az emberi jogok szélsőséges, fundamentalista értelmezése, a genderideológia, a nyílt társadalom eszméje, valamint a politikai korrektség szólásszabadságot megfojtó gyakorlata. A magyar és lengyel intézet vezetői szerint ezen folyamatok ellen közösen kell fellépni és vissza kell találni a keresztény gyökerű európai identitáshoz. A megállapodás azt is kiemeli: a felek elkötelezettek az Európai Unió mellett, azonban az csakis az erős tagállamok szoros együttműködésére épülhet.

A sajtótájékoztatón Szánthó Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatója kiemelte: a föderalista balliberális oldal óriási forrásokkal, kiterjedt hálózatokon keresztül igyekszik befolyásolni a nemzetközi és az európai uniós döntéshozatalt. A nyílt társadalom szervezői nem csak belülről, politikai pártokon keresztül, hanem kívülről, globális szervezetek és „körmönfont jogászkodás” révén akarnak beavatkozni a családok és nemzeti közösségek hétköznapjaiba. Szánthó szerint azonban napjainkban tapasztalható a „nemzeti, konzervatív erők ébredése” is, és ezen erők minden ellenkező állítás dacára képesek nemzetközi szinten is együttműködni, melyre példa az aláírt megállapodás is. “Nem a sokat emlegetett, de valójában semmit sem jelentő >>európai értékekre<<, hanem a valódi tartalommal rendelkező >>közép-európai értékekre<< van szüksége a kontinensnek” – húzta alá a Központ igazgatója.

Kovács István stratégiai igazgató szerint több mint szimbolikus, hogy az Alapjogokért Központ első kiemelt külföldi partnere az egyik legnevesebb konzervatív lengyel jogi elemző intézet. Ma a lengyel és magyar kormány közötti együttműködés adja a gerincét a közép-európai országok ellenállásának az uniós központosítási törekvésekkel és a nyugati liberális ideológiai behatási kísérletekkel szemben. Ebben a világnézeti küzdelemben az olyan kutatóintézetekre, mint az Ordo Iuris vagy mint az Alapjogokért Központ is nagy feladat hárul, hogy ellensúlyozni tudják a nyílt társadalom hálózatához tartozó NGO-k bomlasztó tevékenységét. Az együttműködés egyben nem csak azt célozza, hogy e két szervezet fellépjen a konzervatív-keresztény gondolat érdekében, hanem hogy a hasonló közép-európai szervezeteket szintén bevonja az együttműködésbe.

Jerzy Kwaśniewski, az Ordo Iuris elnöke hangsúlyozta, hogy intézetük és az Alapjogokért Központ tevékenysége hasonló értékek mentén szerveződik. Felismerték, hogy a két szervezet nemzetközi együttműködése ellensúlyozni tudja a nyílt társadalom agresszív eszmei terjeszkedését, mivel mind a két ország hasonló fenyegetésekkel néz szembe mind az Európai Unió, mind pedig több nemzetközi szervezet részéről. Éppen ezért tartják történelmi jelentőségűnek az Alapjogokért Központtal történő együttműködést, hiszen mindkét szervezet hitet tett a nemzeti szuverenitás, a hagyományos családmodell és a keresztény értékek megőrzése mellett.

Tymoteusz Zych, az Ordo Iuris alelnöke megjegyezte, hogy Lengyelország és Magyarország is nagy hangsúlyt fektet a konzervatív hagyományok megőrzésére és tiszteletére, ami társadalmaink alapját képezi. „A keresztény identitásunkat csak más, hasonló nemzetekkel történő harmonikusan együttműködéssel tudjuk megőrizni, főleg kelet- és közép európai régióban” – hangsúlyozta az alelnök. Elmondása szerint történetileg az emberi jogok eredetileg a valóban arra rászorulók védelmét szolgálták, mint a gyermekek, nők vagy a családi élet szentsége. A nyugati civilizációban azonban éppen ezen társadalmi rétegek váltak kiszolgáltatottá az elburjánzó emberi jogizmus miatt. Az Ordo Iuris és az Alapjogokért Központ ezért elkötelezett abban, hogy a hagyományos emberi jogokat megvédje és helyreállítsa.

Háttér: Ordo Iuris Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
Ordo Iuris Institute for Legal Culture egy lengyel alapítású, jogászokat és kutatókat tömörítő konzervatív jogi elemző intézet. A szervezet célja az emberi jogok és az emberi méltóság, a meglévő alkotmányos rendszer tiszteletén alapuló jogi kultúra előmozdítása. A szervezet számos, Lengyelországot érintő nemzetközi jogi jogvitába lépettbe beavatkozóként, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróság felkérésére több ügyben is írásos szakvéleményt adott. Az intézet szakértői elemzéseket készített többek között a Velencei Bizottság, a PACE Felügyeleti Bizottság, illetve az Európai Parlament LIBE Bizottsága számára, továbbá az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának, illetve több ország (Brazília, Chile, Horvátország) legfelsőbb bíróságai és alkotmánybíróságai számára.

További információ: https://en.ordoiuris.pl/