Alapjogokért Központ

VILÁGFIGYELŐ #14

„A >>progresszivitás<< mindent megold?"

„Balkán az új évtizedben: regionális lehetőségek” címmel jelent meg Filip Sasic cikke a sokatmondó elnevezésű „The Globalist” internetes oldalon. Bár a szerző írása summázható a „minden problémára a még több globalizáció a megoldás” megállapítással, a szerző a legkisebb erőfeszítést sem teszi a jelenlegi helyzet bemutatására vagy a millió és egy történelmi, etnikai, vallási konfliktus felfejtésére. Többször problémaként említi például a népességcsökkenést, de ennek okairól szintén nem beszél. Egyszerűen kijelenti, hogy a jelenlegi állapot tarthatatlan, mert a régió nem tagja az Európai Uniónak, és az EU-hoz való csatlakozás egyetlen kulcsa a rég elfeledett progresszió. A cikk rövidsége ellenére öt alkalommal szerepel benne a „progresszív” szó, természetesen mindannyiszor pozitív kontextusban.

  • Sasic szót ejt arról, hogy 2050-re Albánia, Horvátország és Szerbia is elveszíti lakosságának mintegy 15 százalékát, azt azonban nem tudjuk meg, hogy ez elvándorlás, a gyermekvállalási kedv csökkenése, vagy egyéb hatás miatt következik-e be. Erre szerinte a megoldás az oktatás fejlesztése és a fiatal generációk progresszív, nyitott, transznacionális nevelése.
  • A fiatal generáció indoktrinálásán túl a szerző szerint a térség fejlesztésére kitűnő lehetőséget biztosít a közösségi média is, ha megfelelően van használva. Ahogy írja: „ezek a platformok hosszútávú befolyást gyakorolnak majd, munkahelyeket teremtenek, munkaerőmegtartó hatásuk lesz, és stimulálják az egészséges gazdaság fejlődését”. Arról, hogy ez mégis mit jelent, vagy mitől következik be, sajnos semmiféle eszmefuttatást nem olvashatunk tőle.
  • A cikk végére egyértelművé válik, hogy Sasis szerint a Balkán „puskaporos hordó” jellegének csak és kizárólag progresszív társadalmi működési modell és gazdaság tud véget vetni

Ami a magyar álláspontot illeti, Magyarország eddig is támogatta, és ezután is támogatni fogja a térség országainak euroatlanti integrációját. Hazánk és a közép-európai régió szempontjából is fontos lenne, hogy az Európai Unió mihamarabb megkezdje a tárgyalásokat a balkáni országok csatlakozásáról, már csak a migrációs helyzet szempontjából is. Fontos az integrációjuk, ám nem szabad átengedni a „gyeplőt” a progresszívoknak.