Alapjogokért Központ

VILÁGFIGYELŐ #46

"Vissza kell követelni kultúránkat a baloldaltól"

„A kérdés az, mit kell tennünk ahhoz, hogy szembeszálljunk ezzel az erőszakos, gyűlölettel teli mozgalommal, ha meg akarjuk őrizni az Egyesült Államokat egy szabad társadalomnak” – írja Robert Spencer, a Jihad Watch igazgatója a BLM-tüntetésekre utalva az American Thinker oldalán. A szerző szerint George Floyd halála csak ürügyet szolgáltatott a „forradalom” híveinek, akiknek egyetlen célja lerombolni a jelenleg fennálló rendet, és a helyén egy autoriter, marxista rezsimet felépíteni. Ennek a folyamatnak a magvait pedig már évtizedekkel ezelőtt elvetették.

  • A baloldal – jobban mondva a kulturális marxisták – az 1960-as években kezdték meg a „hosszú menetelést az intézményeken keresztül”, magyarul a tudományos, egyetemi és kulturális területek elfoglalását Antonio Gramsci olasz marxista teoretikus iránymutatása alapján. Spencer szerint a tervet sikerre vitték a baloldaliak, ezért az egyetlen megoldás az, ha a jobboldal ugyanezzel a módszerrel visszaköveteli magának ezeket a társadalmilag fontos területeket.
  • A legfőbb probléma a szerző szerint az oktatással van. A BLM nevében erőszakosan tüntető, fosztogató tömegek ugyanis a főiskolákon és egyetemeken tanulták meg gyűlölni Amerikát. Az oktatásuk miatt képtelenek racionálisan gondolkodni, ezért nem fog rajtuk semmilyen érv és bizonyíték, ami cáfolja a meggyőződésüket arról, hogy az USA-ban mélyen gyökerezik az igazságtalanság, és nemcsak történelme, de jelene is szégyenteljes. A lázongók ezen belső meggyőződését életük során minden autoritás megerősítette, és elültették bennük azt a gondolatot, hogy minden másként vélekedő buta vagy hátsó szándékai vannak. Nemcsak az oktatás erősítette őket ebben a prekoncepcióban, hanem a fősodratú média, a szórakoztatóipar és a vállalati kultúra is.
  • Lehetséges-e visszafoglalni a tudomány, az egyetemek és a kultúra világát? Spencer szerint nem lehetetlen, de nem megy egyszerre. Apró lépéseket kell tenni: például az iskolai alaptanterveket kell megreformálni, a jobboldali véleményeket teljesen eltipró felsőoktatási intézményektől meg kellene vonni az állami támogatást, és meg kellene szüntetni a közösségi médiában monopol helyzetben levő óriáscégek számára védelmet nyújtó jogszabályokat is. A szórakoztatóiparban uralkodó balliberális túlsúlyra pedig megoldást jelenthet, ha nem nézzük meg a filmjeiket.
  • Spencer leszögezi: vissza kell térni a történelem, az értékek és a kultúra tiszteletéhez, és megtanítani azokat a gyermekeinknek. Ők ugyanis nem fogják megőrizni azt, amit nem értékelnek. Bár sok tennivaló van, neki kell látni, ha azt akarjuk, hogy a nemzet fennmaradjon. Jóllehet a szerző mindezt amerikai kontextusban írja, nekünk, magyaroknak is meg kell fogadnunk a tanácsait. Mert nekünk is van mit tennünk ezen a téren.