Alapjogokért Központ

VILÁGFIGYELŐ #47

"A felvilágosult nacionalizmus kiáltványa"

„A felvilágosult nacionalizmus nem a nemzet elvakult imádata, nem más népeket lealacsonyító és leuraló nacionalizmus, hanem szenvedélyes kötődés hazánkhoz: történelméhez, hőseihez, irodalmához, hagyományaihoz, kultúrájához, nyelvéhez és hitéhez. Az a szellem, amely lehetővé teszi egy nemzet túlélését – mint ahogy a lengyelek is túlélték az elnyomást, hogy utána újra felemelkedjenek.” Patrick Buchanan 1998-ban megjelent könyvének egy részletét, a patriotizmus gyönyörű megfogalmazását az American Conservative hasábjain olvashatjuk.

  • A szerző egyik alapvetése az, hogy egy ország gazdasága nem azonos magával az országgal… Egy nemzet gazdasági rendszerének a feladata a nemzeti összetartozás erősítése. A nemzet felsőbbrendű, mint a közgazdászok vele kapcsolatos elképzelései: a nemzet egy élő organizmus, dobogó szívvel, egy morális közösség, amelynek magasabb rendű értékei vannak, mint a gazdasági érdekei. Ha fordítva lenne, nem lennénk képesek a megmaradásra.
  • A nemzetgazdaság és a szabad piac nem cél, hanem eszköz a nemzet növekedése és jóléte érdekében. A szabad piac a leghatékonyabb módja a javak elosztásának, de a hatékonyságnál fontosabb értékek is vannak. A gazdaság van az emberért, nem fordítva.
  • Mi tehát a célja az újfajta nacionalizmusnak és egy humánus gazdaságnak Buchanan szerint? Elsősorban a teljes foglalkoztatás, évente emelkedő életszínvonal, és igazságos adórendszer. Ezen kívül a nemzeti szuverenitás visszaállítása, az, hogy minél kisebb mértékben támaszkodjunk a külkereskedelemre a nemzet alapvető szükségleteinek biztosítására, valamint önállóság az iparban és a nemzetbiztonsághoz szükséges technológiák terén. A polgároknak pedig a maximális szabadság biztosítása, egyensúlyban a nemzet erkölcsi közösségével és a közjóval.
  • A szerző 1998-ban a megállapításait az Egyesült Államokra vonatkoztatva tette. A sors fintora, hogy 2016-ban jött egy üzletember, Donald J. Trump, aki elnök lett és láthatólag megfogadta Buchanan tanácsait. Ezeket teljes mértékben lefedi ugyanis az „America first” mottó. Ha pedig megnézzük hazánkat, bátran és büszkén kijelenthetjük, hogy mi, magyarok is ezt az utat járjuk.