Alapjogokért Központ

VILÁGFIGYELŐ #49

"Mi jöhet a rendőrség helyére? -
10 történelmi példa"

“Úgy tűnik, megtaláltuk a demokraták kriptonitját” – írja Robert Oscar Lopez az American Thinkerben, arra utalva, hogy a közvélemény-kutatási adatok szerint az amerikaiak nagy részét aggasztják a rendszeresen erőszakba torkolló Black Lives Matter-tüntetések, és támogatnák a rendőrség részéről a hatékonyabb fellépést. A Demokrata Párt viszont elkötelezte magát a Black Lives Matter, így az erőszakos rendőrellenesség mellett is: valóságos mozgalom alakult a rendőrség eltörléséért. Ennek apropóján Lopez megvizsgál tíz elrettentő példát, mi következhet be egy társadalomban, ha nincs, vagy egyenesen megszűnik a rendőrség. Ezek közül emelünk ki párat:

  • A Nagy Francia Forradalom teljesen elfordult a Bourbon-korabeli rendfenntartástól és felszámolta azt. A rendvédelmi és igazságszolgáltatási intézmények alternatívájaként felállították a Közjóléti Bizottságot, mely aztán tömegesen küldte a franciákat a guillotine alá.
  • Nathaniel Hawthorne klasszikus regénye, A skarlát betű mutatja be, hogy mi történhet egy közösséggel, ha lemond a rendőrségről. A csupa jószándéktól vezérelt „közösségi tanácsadók” könnyen olyan hatalomra tehetnek szert, amellyel ártatlanokat bélyegezhetnek meg.
  • George Orwell 1984 című klasszikus disztópiája végén a főhős elfogadja a Nagy Testvér rendjét. Idáig tartó útján az „segíti”, hogy megfosztják a magánélettől, folyamatos megfigyelés alatt tartják, és végül az összeroppanásig kínozzák. Ha megszüntetnénk a rendőrséget, könnyen az 1984 világában találhatnánk magunkat, mert a rendet a folyamatos megfigyeléssel próbálnák fenntartani.
  • Megvan az esély rá, hogy a rend fenntartását olyan szélsőbaloldali terrorszervezetek veszik át, mint a hetvenes évekbeli amerikai Symbionese Liberation Army, mely szintén a rendőrség és a börtönök eltörlését tűzte a zászlójára.
  • A hetvenes években Jim Jones – egy vallási fanatikus, akit a San Franciscó-i demokraták teljes mellszélességgel támogattak – létrehozott Guyanán egy telepet, melyet saját magáról nevezett el. A tökéletes közösséget ígérte a híveinek, rasszizmus, elnyomás és konfliktus nélkül. És lám, amikor a dolgok rosszra fordultak, a teljes, közel ezer fős közösség öngyilkos lett.
  • Teljesen világos, hogy a rendőrség megszűnésével nem tűnik el a rendfenntartás feladata. A történelem is azt bizonyítja, hogy amikor ezeket a feladatokat valamely más szervezet vagy szerveződés veszi át, az mindig több erőszakhoz vezet, nem pedig kevesebbhez. Az viszont bizonyos, hogy a Demokrata Párt ezt az utat választotta. A szerző bízik benne, hogy a mozgalom hívei nem tudják novemberben magukkal rántani az egész Egyesült Államokat.