Alapjogokért Központ

KINCS, AMI NINCS?

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG SZÍNVONALTALAN ORSZÁGJELENTÉSE
A JOGÁLLAMISÁGRÓL

Az Európai Bizottság Magyarországról szóló jogállamisági jelentése koncepcionálisan téves alapokon nyugszik és tartalmában is hibás. A „jogállamiságnak” ugyanis nincs pontosan meghatározott definíciója, ezért az nem is számonkérhető. Bár uniós szervek gyakran használják ezt a „semleges” fogalmat, az alatt valójában baloldali-liberális politikai elveket értenek. Tehát a jogállamiság nem jogi, sokkal inkább politikai kategória. A mostani jelentés ráadásul hazánk kapcsán olyan szabályozási területeket – igazságszolgáltatás, büntetőjog, médiahatóság, jogalkotás – kritizál, melyek nem uniós, hanem tagállami hatáskörök. Ez mutatja, hogy a „jogállamiság” politikai eszközét az Unió lopakodó hatáskörbővítésére, a tagállami szuverenitás csorbítására akarja felhasználni.

Az egységes szempontrendszer hiányát mutatja, hogy a Bizottság láthatóan találomra választott ki ügyeket a tagállamokban. Az „ügyelosztást” ráadásul Magyarország kapcsán erősen befolyásolták a nyílt társadalom hálózatához tartozó szervezetek, melyeket jóformán kizárólagos „civil” forrásként hivatkozza a jelentés – és melyeket részben maga a Bizottság is finanszíroz. A dokumentum ugyanakkor számos tárgyi tévedést is tartalmaz, többek között a nyilvános konzultációk állítólagos hiányát vagy éppen a járvány első hulláma során bevezetett különleges jogrendet illetően.

A legnagyobb veszélye azonban az ilyen, jogi következménnyel nem bíró anyagoknak mégis az, hogy a valódi téttel bíró eljárásokban hivatkozhatóvá válnak. E szempont pedig nem hagyható figyelmen kívül akkor, amikor a föderális EU hívei egyre hangosabban követelik a jogállamiság és az uniós források egyébként szerződésellenes összekapcsolását. Ez nem csupán a politikai zsarolás eszköze lehet, hanem előrevetítheti az Unió szétesését is: hiszen a sokat hangoztatott, de megfoghatatlan és homályos „uniós értékek” hiányában Már csak a közös gazdasági érdekek TARTHATJÁK EGYBEN az európai közösséget.