Alapjogokért Központ

Félidejéhez érkezett az Európa jövőjéről szóló konferenciasorozat

Az Alapjogokért Központ tapasztalatai

Bevezetés

2021. május 9-én indult és jövő év április végéig tart az Európa Jövőjéről Szóló Konferencia. A vitasorozat keretében az európai polgárok kifejthetik véleményüket az Európai Unió jövőjéről, az Unió előtt álló kihívásokról, az uniós intézmények és a tagállamok jövőbeni szerepéről. A Konferencia a három uniós intézmény, az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács közös szervezésében kilenc, előre meghatározott témakör mentén zajlik. A témakörök között megtalálhatók az EU előtt álló főbb kihívások, így a környezetvédelem, a digitalizáció kérdése, az Unió globális politikában betöltött szerepe vagy az európai demokrácia állapota.

A Konferencia elmúlt fél éve során kiderült, hogy mint az elmúlt évek meghatározó uniós vitáiban, úgy Európa jövője kapcsán is két lényeges koncepcionális álláspont csap össze: a brüsszeli intézmények által képviselt föderalista irányvonal és a nemzeti érdekeket előtérbe helyező szuverenista álláspont. Míg előbbi a tagállami hatáskörök elvonásával, lopakodó hatáskörbővítéssel kívánja növelni hatalmát, addig utóbbi az erős nemzetekre épít és saját kulturális gyökereire, hagyományaira támaszkodik. A Konferencia eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy mind a Konferencia intézményi felépítése, mind az abban szerepet kapó személyi kör vonatkozásában a föderalista Európa hívei kaptak kiemelt szerepet. Mindezt tetézik a vélemények rögzítésére szolgáló oldalon alkalmazott moderálási elvek, a föderalista koncepcióval, az uniós intézmények túlhatalmával szemben kritikát megfogalmazó, a szuverén, erős tagállamok mellett kiálló vélemények moderálása, gyakran törlése. A pálya tehát már az elejétől fogva lejt az Európai Egyesült Államok híveinek irányába.

Az európai polgárok a Konferencia hivatalos weboldalán, valamint tematikus rendezvényeken mondhatják el a véleményüket. Az állampolgárok eddigi aktivitása azt mutatja, hogy hazánk mind az összesen megfogalmazott vélemények, mind az egy millió főre jutó vélemények számában a Konferencia élmezőnyébe tartozik.

A Konferencia részét képezi az európai polgárok aktív részvételével zajló Európai Polgári Vitacsoportok megszervezése. Az Európai Vitacsoportokhoz kapcsolódóan saját nemzeti vagy intézményi sajátosságainak megfelelően minden tagállam és intézmény Nemzeti Polgári Vitacsoportokat szervezhet.

Az Alapjogokért Központ az elmúlt hetekben két nemzeti vitacsoportnak is a házigazdája volt. 2021. október 9-én „Európai uniós értékek és jogok: jogállamiság, demokrácia, biztonság és szubszidiaritás – a szuverenitás, a kereszténydemokrácia, valamint a tagállami-intézményi hatáskörök tükrében” témában, november 12-én pedig „A politikai akaratképzés kiszervezése a demokratikus intézményekből az NGO-k részére – Fókuszban: a gender-ideológia” címmel tartott vitacsoportot a Központ. A két rendezvény résztvevői felemelték hangjukat a föderalista törekvésekkel szemben, támogatásukról biztosították a tagállami szuverenitást képviselő politikát, kritikával illeték a migráció brüsszeli kezelését, a gender-propagandát és a politikai NGO-k részvételét az uniós döntési folyamatokban, egyben kiálltak a hazai jogállamiság, demokrácia és Európa keresztény öröksége mellett.