English

A menekültügyi törvénymódosítások megfelelnek az uniós jognak

A BM által a mai napon benyújtott menekültügyi törvénymódosító csomag hatékonyabbá, átláthatóbbá és gyorsabbá teheti a menekültekre vonatkozó eljárási szabályokat és teljesen összhangban az uniós joggal. Ahogy az Alapjogokért Központ már idén februárban javasolta, számos ponton lehetőség van a hatályos törvények EU-konform módosítására. A Központ javaslatai között szerepelt a biztonságos országok listájának megalkotása, a menekültügyi őrizetre vonatkozó szabályok felülvizsgálata, az ún. gyorsított eljárás alkalmazása, illetve a nemzetbiztonsági kockázatra való hivatkozás menedékjog megtagadása esetén. Az említett részletszabályok mind szerepelnek a kormány által benyújtott javaslatcsomagban. Az Alapjogokért Központ a menekültügyre vonatkozó uniós irányelvek vizsgálata során hangsúlyozta, hogy mindenképpen „összuniós” megoldásra van szükség, azonban az EU intézményeinek döntéshozatala összetett és hosszadalmas, ezért a közös megoldás még várat magára, illetve további vitákra lehet számítani a tagállamok és az Unió között.  Ezért a leginkább érintett tagállamok – betartva az EU-s irányelvek adta lehetőségeket – saját megoldásokat keresnek, hogy minél hatékonyabban tudják kezelni az őket érintő fokozódó migrációs nyomást. Ennek tesz eleget a minap az Országgyűlésnek benyújtott javaslatcsomag is, hiszen ameddig az EU-ban zajlik a vita a megoldásról, addig is reagálniuk kell az egyes tagállamoknak a megnövekedett menekültteherre. Az eljárások hatékonyabbá tételére pedig maguk az uniós irányelvek adnak lehetőséget, ezért a tagállamoknak érdemes kihasználniuk az EU jog adta lehetőségeiket, hogy kezelni tudják a migrációs nyomás által okozott kihívásokat.

Leave a Reply