English

A normalitás lázadása

Létezik napjainknak, a posztmodern utáni kornak egy sajátos nyelvezete – talán inkább ideológiája –, mely megbénítja az igazmondást, letöri az őszinteséget, „elrelativizálja” a valóságot és a felelősséget: a „politikai korrektség”. A politikai korrektség – mely kifejezés a legendák szerint Mao Ce-Tung Vörös könyvecskéjéből eredeztethető – és a hozzá tapadó szektás hitrendszer abból az alapvetően téves felfogásból indul ki, hogy az emberek minden téren és mindenek felett egyenlőek – ha pedig mégsem, akkor az egyenlőséget erőltetve, parancsszóra szükséges megvalósítani.

Az Alapjogokért Központ elemzőinek cikke az az alábbi linken érhető el.

Leave a Reply