Alapjogokért Központ

VILÁGFIGYELŐ #29

"Imádkozni, ilyenkor?"

Amerikában egy jobboldali beállítottságú akadémikusra nagyjából tíz baloldali/liberális jut. Azonban a koronavírus tombolásának idején is fontos, hogy megpróbáljuk a jelenség jó oldalát nézni. Andrea Widburg is ezt a hozzáállást fedezte fel Gordon Wysong „A koronavírus meg fogja menteni Amerikát”” című cikkében, amelyből kiemelt egy üde felvetést: a most kialakult helyzet csökkentheti az amerikai akadémiai szférát fojtogató baloldali befolyást. De mégis hogyan?

  • A korai keresztények a rómaiak többségével ellentétben ápolták a pestises embereket ahelyett, hogy magukra hagyták volna őket. Nem meglepő, hogy a világ első kórházát is Nagy Szent Vazul alapította. A kereszténység által formált nyugati világban azonban ez a funkció is (az oktatáshoz hasonlóan) jellemzően az államhoz került. Léteznek ugyan egyházi fenntartású szociális intézmények, de senki nem az egyháztól várja az egészségügy általános biztosítását.
  • A szerző szerint a kórházak funkciói megkérdőjelezhetetlenek, azonban nem képesek reményt és értelmet biztosítani az emberi lélek számára, különösen ezen nehéz időkben. Ez a feladat egyértelműen az egyházé lenne. I. Gergely pápa a Rómát sújtó árvizek és pestis idején nem csak segítő intézkedéseket szervezett, hanem nyilvános imákat is tartott. Ezek az imák azonban nem akadályozták meg a későbbi természeti csapások kialakulását. Akkor mire jók az imák egyáltalán?
  • Az imának igenis ereje van, de ez az erő nem abban nyilvánul meg, hogy a fizikai világ törvényszerűségeit varázsigeként felülírhatná. Az imák emlékeztetnek minket az anyagi világunkba beleszövött, gyakran figyelmen kívül hagyott metafizikai fonálra. Arra, hogy még ha nem is tűnik úgy a válsághelyzetekben, Isten szeretete és kegyelme nem szűnik meg létezni.
  • Ha a kedves olvasó nem hívő, ez könnyen becsapásnak vagy önámításnak tűnhet számára. De azok, akik már keresztülmentek bizonyos nehézségeken, alá fogják tudni támasztani, hogy szükségük volt valami olyan támaszra, ami nem tűnik racionálisnak a mai ember szemében. Ezt pedig a hit tudja maradéktalanul megadni.
  • Az egyháznak a kiegészítő szociális ellátás megszervezésén kívül tehát pótolhatatlan szerepe van. Isten közelségére emlékeztet. Vannak, akik gyűlölettel tekintenek ezért a lelkészekre, hiszen napjaink történései mintha nem igazolnák ezt a reményt és hitet. Azonban pontosan ezért kell, hogy az egyház a legnehezebb időkben is hallassa a hangját… Ha ezt megértjük, akkor talán nagyobb megértéssel fordulhatunk az egyház munkája felé, mint ahogy eddig tettük.