Alapjogokért Központ

Jogi nyilatkozat

Az Alapjogokért Központ (továbbiakban: Központ) által működtetett honlap az www.alapjogokert.hu (továbbiakban: honlap) szabadon látogatható. A Központ honlapjának vagy más oldalának látogatása, használata során az alábbi szerzői jogi feltételek érvényesek:

A Központ honlapján található tartalom a Központ szellemi tulajdonát képezi.

A Központ honlapján található tartalom bármilyen jellegű értékesítése a Központ előzetes hozzájárulása nélkül tilos. A honlap tartalmának rögzítése, sokszorosítása kizárólag saját felhasználás céljából történhet; további felhasználás, többszörözés, letöltésre alkalmassá tétel, átvétel, terjesztés, adatbázisban történő tárolás, forgalomba hozatal etc. céljából a honlap tartalmának hasznosítása tilos. A tilalomtól eltérés csak az Alapjogokért Központtal írásban szerződő fél javára történhet.

A honlapon található tartalomból csak a honlapunkra való hivatkozással lehet részleteket átvenni. Az átvevő minden átvételnél köteles feltüntetni a honlapra utaló, és egyértelmű hivatkozást, illetőleg az eredeti információt nem változtathatja meg. A honlap tartalmainak teljes átvétele az Alapjogokért Központ előzetes írásbeli hozzájárulásához (engedélyéhez) kötött.

A Központ tudomásul veszi, ha internetes felületeken hivatkoznak rá. A hivatkozás a Központ logójának vagy nevének elhelyezésével, és a honlap belinkelésével (www.alapjogokert.hu) lehetséges.

A link kizárólag a honlap tartalmára mutathat, egyebek használata, vagy a tartalom többszörözése nem lehetséges. A link esetlegesen szolgáltathat valótlan információt az Központról, valamint a Központ és a linkelő weboldal fenntartója közötti jogviszonyról.

A Központ jogosult fenti link eltávolítását, a jogsértéssel felmerült kárának megtérítését követelni, amennyiben a link használatára vonatkozó szabályokat megsértik.

Büntetőjogi és polgári jogi következményeket von maga után a jogosulatlan felhasználás. Utóbbi esetben a Központ  a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését követelheti.