Alapjogokért Központ

 

Az    Alapjogokért Központ    budapesti   székhelyű,  2013  óta  működő  jogi  elemző- és kutatóintézet. A Központ a nemzeti identitás és szuverenitás, valamint a keresztény társadalmi hagyományok megőrzését tartja elsőrendű feladatának a 21. század felfokozott, a jog területére is kiható globalizációs és integrációs folyamatai, technológiai változásai közepette. Az intézet működésének emellett nem titkolt célja, hogy ellenpólust képezzen a napjainkban az élet számos területén   túlburjánzó   emberi   jogi   fundamentalizmussal   és  politikai  korrektséggel   szemben. A kutatási  területek  a  jog  közéleti  érdeklődésre  számot tartó ágainak  széles  skáláját  ölelik  fel, a   klasszikus    alkotmányjogi    kérdésektől   kezdve  a  választójogon  át  az   Európai  Unió   jogáig. A különböző elemzésekben, értekezésekben közös azon törekvés, hogy a józan ész talaján állva megtaláljuk az egészséges egyensúlyt az egyéni szabadságjogok és a társadalom érdekei között.

TOVÁBB ÉL A BEVÁNDORLÁSPÁRTI PARADIGMA NÉMETORSZÁGBAN

– Támogatta az ENSZ migrációs paktumát a Bundestag –

A német parlamentnek múlt héten lehetősége lett volna legalább némileg elhatárolódnia az ENSZ globális migrációs egyezményétől, ehelyett azonban a Bundestag nagykoalíciós többsége egyértelmű támogatásáról biztosította a dokumentumot és az azt aláírni szándékozó Merkel-kabinetet. Bár a határozatot különböző okokból egyik ellenzéki párt sem szavazta meg, de döntő többségük nem támogatta azon indítványokat sem, melyek a paktumból történő kilépésre szólították fel a kormányt vagy kifejezetten rögzítették volna a dokumentum nem kötelező jogi jellegét. Ez utóbbi elutasítása világít igazán rá a „paktumpártiak” másodlagos szándékára: bár azt állítják, hogy a megállapodás nem minősül nemzetközi szerződésnek, az elmúlt időszak joggyakorlatából valójában az következik, hogy a hasonló „puha” jogi deklarációkat pár év múltán már kötelező jellegű hivatkozási alapként használják nemzetközi fórumok. A német képviselőház többségének döntése közvetve éppen ennek nyit tág teret, tovább él tehát az a bevándorláspárti paradigma, amely az elmúlt években meghatározta a német migrációs politikát. A Bundestag támogató határozata pedig nem csak, hogy élesen kirajzolja a Berlin és a V4-ek között a kérdésben meglévő gyökeres ellentéteket, de rámutat arra is, hogy milyen testtartás várható a német néppártok részéről a közelgő EP-kampány egyik legkiemeltebb témája kapcsán.

A teljes elemzés ezen a linken olvasható.