Alapjogokért Központ

199 fős Országgyűlés

Az új parlamenti létszám megfelel az európai trendeknek és az alkotmányos követelményeknek.

A 2014-ben felálló új, 199 fős Országgyűlésben a megváltozott választójogi szabályozás következtében egy képviselő átlagosan 50 ezer magyar állampolgárt, illetve 41 ezer választópolgárt fog képviselni. Ez majdnem pontosan tükrözi az EU-átlagot és összevetve egyes, Magyarországhoz hasonló népességgel rendelkező tagállamokkal, ideálisabban is illeszkedik az ország lakosságának nagyságához. A korábbi, jelenleg még hatályos rendszerben egy országgyűlési képviselő jóval kevesebb, hozzávetőlegesen 26 ezer állampolgárt és 21 ezer választópolgárt reprezentál – ez az arány jóval alatta marad az európai uniós államok összességében mért számtani középnek. Az Alapjogokért Központ által megvizsgált, az Országgyűlés létszámára vonatkozó szabályok megváltoztatásához alapvetően két ok vezetett: egyrészről, hogy 2010-ben alkotmánymódosítás mondta ki, hogy a parlament létszáma legfeljebb 200 fő lehet. Másrészről pedig az, hogy az Alkotmánybíróság 2005-ben először mulasztásos alkotmánysértést állapított meg az egyenlő választójog elvének sérelme miatt, majd mivel az Országgyűlés nem teljesítette jogalkotói feladatát, 2010-ben megsemmisítette az egyéni választókerületekre vonatkozó egyes jogszabályi rendelkezéseket. Ennek következtében „jogalkotási kényszerhelyzetbe” került az új Országgyűlés, mivel a megsemmisítés miatt nem volt hatályos jogszabály az egyéni választókerületek területére vonatkozóan. A törvényalkotó alapvetően eleget tett az Alkotmánybíróság határozatainak és új szabályozást alkotott, az Alapjogokért Központ azonban megfontolandónak tartja olyan részletszabályozás megalkotását, mely lehetőséget teremt egy konzultációs testület döntés-előkészítésbe történő bevonására a választókerületek határainak jövőbeni megváltoztatása során.

Teljes elemzés: Letöltés