Alapjogokért Központ

A pártokat is megilleti névviseléshez való jog

Az Alapjogokért Központ megvizsgálta a politikai pártok névviselésére vonatkozó szabályokat. A vizsgálat alapján megállapítható, hogy egy párt jogi személyként alanya a személyhez fűződő jogoknak, ennélfogva megilleti a névviseléshez való jog is. A pártok ezen jogát mindenki köteles tiszteletben tartani, illetve a pártok ezen joguk sérthetetlenségét mindenkivel szemben megkövetelhetik. A vonatkozó jogszabályok szerint a névviselési jog sérelmét jelenti az is, ha valaki jogtalanul más nevéhez hasonló nevet használ: ilyen jogsérelem esetén az adott párt bírósághoz fordulhat és kártérítést követelhet. Emellett ilyen esetben a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás választási alapelvének megsértésére hivatkozva a hivatalos kampányidőszakban jogorvoslati kérelemmel lehet fordulni a választási bizottsághoz is.

A teljes elemzés itt tekinthető meg.