Alapjogokért Központ

Levélben történő szavazás: vagy mindenki, vagy senki

Az Alapjogokért Központ megvizsgálta a magyarországi lakcímmel rendelkező, de a szavazás napján külföldön tartózkodó magyar állampolgárok külképviseleteken történő személyes szavazására vonatkozó rendelkezéseket. A Központ ezek alapján arra a megállapításra jutott, hogy a hatályos szabályozás az Alkotmánybíróság eddigi gyakorlata, valamint a korábbi törvényi rendelkezések fényében megfelel a vonatkozó alkotmányossági kritériumoknak. Korábban maga az Alkotmánybíróság mondta ki ugyanis, hogy a levélben szavazó határon túli magyarok és a szavazás napján külföldön tartózkodó, de lakóhellyel rendelkező választók közötti megkülönböztetés igazolható. E tekintetben ugyanis e két csoportba tartozó személyek nem rendelkeznek azonos jogi státusszal, a rájuk vonatkozó szabályozás és a megkülönböztetés alkotmányos alapja a magyarországi lakcím, illetve annak hiánya. Tekintettel azonban arra, hogy a lakcímmel rendelkezők a határon túliaktól eltérően így azonos jogi státusszal bírnak, közöttük megkülönböztetés már nem tehető a szavazás módját illetően. Így a jogalkotónak vagy minden, lakcímmel rendelkező választópolgár számára biztosítania kellene a leveles szavazás lehetőségét, mely átláthatatlan helyzetet eredményezne, vagy a jelenleg is hatályos személyes voksolást írhatja elő.

A teljes elemzés innen tölthető le.