Alapjogokért Központ

Az Országgyűlés fegyelmi jogköre illeszkedik az európai átlagba

Az Alapjogokért Központ megvizsgálta az Országgyűlés hatályos házszabályi rendelkezéseit. Az elemzés során különös figyelmet fordítottunk a fegyelmi jogkörre, mivel a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága nemrégiben ezzel összefüggésben marasztalta el Magyarországot. A Központ mindezeket összevetette több európai parlament belső működésre vonatkozó szabályainak fegyelmi jogköreivel. Összességében megállapítható, hogy a vizsgált 15 ország parlamenti jogának mindegyike tartalmaz a tárgyalás rendjének betartására és betartatására vonatkozó előírásokat, valamint tipikusnak tekinthető az a gyakorlat, hogy a fegyelmi jogkör gyakorlására a házelnök jogosult. A magyar szabályozás a középmezőnybe tehető, mert szigorúbbak és megengedőbbek is előfordulnak Európában: pl. az Egyesült Királyságban a házelnök határozatlan időre is felfüggeszthet egy képviselőt jogainak gyakorlásában, ideértve a tiszteletdíj megvonását is, míg Ausztriában a legsúlyosabb szankció rendzavarás esetén az ülés hátralévő részéről történő kizárás. Mindent egybevetve azonban elmondható, hogy a jelenleg hatályos magyar szabályok beleillenek az európai fősodorba és semmilyen formában nem térnek el az európai parlamenti hagyományoktól.

Az EJEB ítéletének kapcsán kijelenthető, hogy a testület egy általános érvényű és egy eseti jellegű jogsértés miatt marasztalta el Magyarországot, melyek közül az általános érvényűt a jogalkotó már orvosolta, amit a Bíróság maga is elismert döntésében. Az eseti jellegű jogsértés kapcsán pedig a szólásszabadság sérelmét természetesen minden esetben egyedileg kell megítélni. Mindezek alapján fontos kiemelni, hogy a hatályos magyar szabályok a Bíróság által támasztott valamennyi követelménynek megfelelnek, hiszen maga a Bíróság deklarálta, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása önmagában nem ellentétes az Emberi Jogok Európai Egyezményével. Az európai kitekintés kapcsán mindehhez érdemes hozzátenni, hogy van olyan uniós tagállam – Hollandia – melynek házszabálya nem biztosítja a parlamenti jog fegyelmi jogkörében hozott szankcióival szemben a jogorvoslat lehetőségét.

A teljes elemzés itt tekinthető meg.