Alapjogokért Központ

Biszku-ügy: megfontolandó a NEB javaslata

Az Alapjogokért Központ megfontolásra érdemesnek tartja a Nemzeti Emlékezet Bizottságának azon javaslatát, mely lehetőséget teremtene a kommunista diktatúra működtetőinek – így például Biszku Bélának – a felelősségre vonására akkor is, ha az adott büntetőeljárást a terhelt halála miatt egyébként nem lehetne lefolytatni. A NEB javaslata alapján ugyanis a nemzetközi jog szerint el nem évülő bűncselekmények, illetve az ún. „kommunista bűncselekmények” alapján indult eljárásokban a terhelt halála a főszabályoktól eltérően nem minősülne az eljárás akadályának. A hatályos szabályok jelenleg ezt írják elő, a NEB javaslata viszont az eljárási törvények egységét meg nem bontó módon a fent említett kiemelt jelentőségű ügyekben – némi kodifikációs pontosításra még talán szoruló – speciális kivételszabályokat állapítana meg. Így az eljárási szabályok között rögzítenék, hogy a hatóságoknak a feljelentés befogadása, a nyomozás, a bizonyítás, de a vádemelés során is figyelmen kívül kellene hagyniuk azt a tényt, hogy a terhelt elhunyt. A javaslat emellett a bíróságok számára is előírná, hogy az eljárást ilyen esetben nem szüntethetik meg. Mindemellett a nemrégiben első fokra visszautalt Biszku-üggyel összefüggésben a NEB előterjesztésének egyik legfontosabb eleme, hogy fentiekben leírtakat – amennyiben azokat az Országgyűlés elfogadná – már a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kellene. Azonban a NEB javaslatának azon pontja, mely az anyagi jog, a Btk. szabályait is módosítaná, az Alapjogokért Központ szerint csak felesleges problémákhoz és jogértelmezési vitákhoz vezetne. Az alapján ugyanis a fenti, kiemelt jelentőségű ügyekben az elkövető halála nem minősülne büntethetőséget megszüntető oknak, így a bíróság kiszabhatná a büntetést, de a végrehajtást nem rendelné el. A Központ azonban úgy véli, hogy mivel a halál természetszerűleg lehetetlenné teszi a büntethetőséget, ezért ennek kapcsán szintén elegendő lenne az eljárási törvény módosítása. Így a bíróság „csak” megállapítaná a tényállást, döntene arról, hogy a vádlott bűnös-e, és ha igen, akkor milyen bűncselekményben – azonban büntetést nem szabna ki.