Alapjogokért Központ

Dublini szabályok: felfüggesztés helyett válságkezelés?

A dublini rendelet egyes rendelkezéseinek felfüggesztése vagy az abban foglalt kivételes lehetőségek alkalmazása során Magyarország számára több lehetőség is kínálkozik, azonban egyik sem lenne példa nélküli az EU-ban. Magyarország valóban arról tájékoztatta a tagállamokat és az Unió szerveit, hogy – éppen a közösségi jogra hivatkozva – részben felfüggeszti a menekültek visszafogadását. A kormány álláspontja szerint ezt jogszerűen megteheti, más értelmezések szerint a lépés sértheti az uniós jogot. Ezt a jogvitát egyedül az Európai Unió Bírósága döntheti el, azonban mire idáig jut az ügy, akár évek is eltelhetnek. Emellett viszont a rendelet alapján Magyarország jogszerűen dönthet úgy is, hogy az ún. válságkezelési mechanizmus keretében meghoz minden ahhoz szükséges megfelelő intézkedést, hogy kezelni lehessen a menekültügyi rendszerre nehezedő különlegesen nagy nyomást. Az a bejelentés, miszerint a kormány konzultációt kezdeményezett az Unió illetékes szerveivel, arra utalhat, hogy Magyarország a mechanizmus keretein belül ún. megelőző cselekvési tervet fog kidolgozni. Ezen általános jellegű intézkedés mellett pedig az egyes visszaküldött menekültek esetében arra is van lehetőség, hogy Magyarország az egyedi esetekben jogszerűen megtagadja az át- vagy visszavételt, ha nem bizonyítható felelőssége.

A teljes elemzés itt tekinthető meg.