Alapjogokért Központ

Az Európa Tanács elégedett a magyar közjogi rendszer változásaival

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése szerdán fogadta el a magyarországi helyzetről szóló határozatot. A szavazás tétje az volt, hogy a testület lezárja-e a 2013 óta az egyes magyar törvényi átalakítások kapcsán folyó ún. „nyomonkövetési eljárást”, ezzel „áldását adva” a 2010 óta történt közjogi változásokra, vagy továbbra is szorosan figyelemmel kövesse a magyar fejleményeket. A közgyűlés végül nagy többséggel, 93 igen, 35 nem szavazat és 9 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy lezár minden, Magyarországgal kapcsolatos eljárást és vizsgálatot. Az ET határozata újabb pozitív vélemény a magyar demokráciáról, amely azt mutatja, hogy változóban van hazánk közjogi átalakításának korábban egyoldalúan negatív nemzetközi megítélése. Az Amerikai Kongresszus és a Német Külpolitikai Társaság (DGAP) támogató állásfoglalásai után tehát egy hivatalos európai testület is pozitívan nyilatkozott a magyar helyzetről. A dokumentum ugyan több problémát is felvet a magyar jogszabályokkal kapcsolatban, ám azt is leszögezi, hogy ezek nem olyan súlyúak, hogy indokolt lenne a „nyomonkövetési eljárás” folytatása. Ezért bár a határozat felszólítja a magyar hatóságokat, hogy igyekezzenek megoldani a problémákat, ebbe a folyamatba az ET nem fog beleszólni, hiszen innentől nincs olyan Magyarországgal szembeni eljárás, amely indokolná ezt.

Bár az eredetileg az angol Robert Walter rapportőr által beterjesztett, Magyarország számára az elfogadottnál is kedvezőbb javaslathoz több, a megállapításokat súlyosító módosítót is elfogadtak, a végkövetkeztetésekre vonatkozót azonban nem. A szocialista frakció – köztük annak magyar tagjai – ugyanis utóbbi kapcsán azt javasolta, hogy a nyomonkövetési eljárást ne zárják le, hanem a testület továbbra is szorosan kövesse figyelemmel a magyarországi demokráciával, jogállamisággal és alapjogokkal kapcsolatos „aggasztó fejleményeket”. E módosítást viszont sem a felelős politikai bizottság, sem a közgyűlés nem támogatta, így az elfogadott határozat végkövetkeztetése – amellett, hogy lezárta a Magyarországgal szemben folyó, valamennyi eljárást – üdvözölte a magyar hatóságok eddigiekben megtett lépéseit, együttműködését az ET főtitkárával.

A teljes elemzés itt tekinthető meg.