Alapjogokért Központ

EP: határozott nem az amerikai cégek többletjogaira

Az Európai Parlament 2015. július 8-i plenáris ülésén néppárti és szocialista konszenzussal elfogadott határozat világossá tette, hogy az EP bizonyos feltételekhez köti az EU-USA szabadkereskedelmi megállapodás (TTIP) jövőbeli támogatását. A dokumentum szövegének egyik legjelentősebb rendelkezése az a pont, amely felszólítja az Európai Bizottságot, hogy azokon a területeken, ahol az EU és az USA igen eltérő szabályokkal rendelkezik (például a GMO-k és az állatok mezőgazdasági célú klónozása) ne is folytasson tárgyalásokat, mivel azok semmiképpen sem képezhetik a majdani megállapodás részét. A magyar Alaptörvény szintén tartalmaz a genetikailag módosított mezőgazdasági termékekre vonatkozó tilalmat, ezért volt magyar szempontból is különösen fontos, hogy a tiltás bekerüljön az EP határozatába.

Jelentőségében szintén kiemelkedik az a pont, amelyben az EP elutasítja a tagállamok és az amerikai befektetők közötti jogviták rendezésére felállítandó magánbíróságok rendszerét (ISDS) és helyette olyan fórumot követel, amelyben államilag kinevezett hivatásos bírák demokratikus eljárásban hoznak döntést a vitás kérdésekben. A magyar sajtóban megjelent hírekkel ellentétben sem az Európai Néppárt, sem pedig az Európai Szocialisták magyar képviselői nem támogatták az ISDS eredetileg javasolt rendszerét. Épp ellenkezőleg, a Néppárt egységesen elutasította azt, de nem támogatta döntőbíróságok felállítását a Szocialisták többsége, köztük a magyar képviselők sem.  Bár a most elfogadott határozat még mindig nem felel meg teljesen a magyar álláspontnak, amely a külföldi befektetők tekintetében minden alternatív, a tagállami szuverenitást sértő vitarendezési fórumot elutasít, az elfogadott dokumentum mégis hatalmas előrelépésként értékelhető. Az Európai Parlament ugyanis egyértelműen, nagy többséggel adta a Bizottság tudtára, hogy kész megvétózni akár a szabadkereskedelmi megállapodás egészét is, amennyiben a végleges szöveg értelmében az EU piaca megnyílna a GMO-k előtt. Az EP azt is rögzítette, hogy elfogadhatatlan számára a Bizottság által javasolt vitarendezési eljárás, amely értelmében a külföldi befektetők az európai versenytársaiknál kedvezőbb helyzetbe kerülnének.

A teljes elemzés itt tekinthető meg.