Alapjogokért Központ

A választások után sem kerülhet szóba a gender-egyezmény elfogadása

Ahogy a jelenlegi, úgy az április 8-ai választások után megalakuló Országgyűlésnek sem szabad elfogadnia az isztambuli gender-egyezményt. Bár a dokumentum névlegesen a „nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak megelőzéséről” szól, a teremtett, biológiai nemek mellett bevezetné a „gender” mint „társadalmilag létrehozott szerep” jogi kategóriáját, mely nem csak a józan ésszel, de Magyarország Alaptörvényével is ellentétes. Utóbbi ugyanis természetesen a teremtett nemek, férfi és nő fogalmaira, valamint az ezeken alapuló házasság- és családmodellre épít. Az egyezmény ugyanakkor nem csak ellentétes a magyar alkotmányos szabályokkal, de az általa felállítandó „monitoring-testület” áttételesen beavatkozhatna az alkotmányozó hatalom szuverenitásába is. Továbbá azért is szükségtelen az egyezmény elfogadása, mert a magyar jogszabályi környezet lefedi az egyezmény által egyebekben előirányzott, a „kapcsolati erőszak” büntethetőségére vonatkozó előírásokat – ráadásul az egyezménnyel szemben nem csak a nőkkel, de a férfiakkal szemben elkövetett bűncselekmények kapcsán is.

Arra is szükséges felhívni a figyelmet, hogy az Európai Unió korábban úgy döntött, csatlakozik az egyezményhez. Azonban erre az uniós szerveknek nincs kizárólagos hatáskörük, ezért az Országgyűlésnek azt is szükséges megakadályoznia, hogy az Európai Unió részesévé váljon a gender-egyezménynek, de legalább azt szükséges elérnie, hogy az uniós csatlakozással egyidejűleg Magyarország tekintetében ne léphessen hatályba, ugyanis az súlyos szuverenitás-sérelemmel járna. A vitás kérdések tisztázására kérhető az Alkotmánybíróság Alaptörvény-értelmezése, de végső esetben a köztársasági elnök is a testülethez fordulhat, hogy az mondja ki az egyezmény Alaptörvénnyel való összeegyeztethetetlenségét.

Bár a progresszív politikai erők igyekeznek azt a látszatot kelteni, hogy az Európa Tanács égisze alatt elfogadott Isztambuli Egyezmény a nők elleni erőszak megfékezésére szolgál, az igazság, hogy a dokumentum nemcsak, hogy alkalmatlan e célra, de ráadásul ellentétes Magyarország Alaptörvényével és a józan ésszel is. Az Alapjogokért Központ álláspontja szerint ezért az Országgyűlésnek semmiféle nyomás hatására sem szabad ratifikálni a szuverenitássértő gender-egyezményt.

A teljes elemzés ezen a linken olvasható.