Alapjogokért Központ

VILÁGFIGYELŐ #4

"Miért van ennyi boldogtalan fiatal?"

Amerikában 1946 és 2006 között megnégyszereződött az öngyilkossági ráta a 15-24 éves korcsoportban. A Reuters Health 2019-es jelentése szerint az egyetemista korú lakosságot érintő súlyos depresszió, az öngyilkosságon való merengés, és az ezzel összefüggő önkárosítások mértéke a duplájára nőtt csupán egyetlen évtized alatt. Kay Hymowitz szociológus kutatásai alapján a magány mára annyi áldozatot szed, mint az elhízás, vagy a dohányzás. Mi lehet ennek a generációs boldogtalanságnak az oka, ha mindeközben az életszínvonal az elmúlt évtizedekben folyamatosan növekszik a nyugati világban? Dennis Prager a Frontpage Magazine hasábjain publikált cikkéből szemléztünk.

▪️ Többféle okcsoport állítható fel a jelenség magyarázataként. A növekvő droghasználat, az okoseszközök miatt csökkenő valódi szociális élet mértéke befogadható magyarázat, de csak áttételesen lehet megindokolni a kapitalizmustól, a jövedelmi egyenlőtlenségektől, vagy a klímaváltozástól való általános szorongást, amire néhány cikk hivatkozik. A legfőbb ok azonban egyértelműen az az értékvesztés, amely az elmúlt 50 év során következett be.

▪️ Amerika szimbólumként kapta a Szabadság-szobrot Franciaországtól, hogy jelképe legyen annak a zsidó-keresztény kultúrára épülő szabad és prosperáló országnak, amelyet a Lehetőségek Földjeként emlegetett a világ. A kormány minél szűkebb mozgásterével kialakulhattak a civil szervezetek, egyletek, szabad egyházak, amelyek közösséget nyújtottak az embereknek. Ezen értékek mentén alakultak ki a „középosztálybéli-értékek”, például a gyermekvállalás előtti megházasodás, a munkavállalás a családról való gondoskodás érdekében, az önmérséklet és a hazafiság.

▪️ Ezek az értékek az amerikai elit részéről folyamatos támadásnak vannak kitéve, amely tendencia a következőket okozta. Ötből egy fiatalnak nincs kapcsolata valamelyik (élő) szülőjével. 2011-ben a fekete gyermekek 72%-a hajadon anyától született, 2012-ben a fehér gyermekeknél ugyanez az arány úgy volt 29%, hogy 1965-ben mindössze 3% körül mozgott. Tekintve, hogy a család és a házasság az ember boldogságának és biztonságérzetének egyik legfőbb forrása, nem csoda, hogy a házasságok számának csökkenésével nő a boldogtalan emberek száma. A 25 év feletti fekete lakosságban 1960-ban 9% volt azok aránya, akik egyszer sem házasodtak meg. 2010-ben ez az arány 40%-ra nőtt. Ma először van Amerikában több egyedülálló, mint házas ember.

▪️ A legjelentősebb ok azonban, ahogy Frankl mondta: az életcél hiánya. Marx szerint az embert a gazdaság, Freund szerint a szexuális ösztön, Darwin szerint a biológia mozgatja. Az Isten képmására teremtett ember az egyetlen lény, amelynek életcélra van szüksége a boldogsághoz, ezt az értelmet pedig a legtöbb ember számára a vallás adhatja. Egészen a legutóbbi generációkig, az amerikaiak jelentős többsége vallásos volt. A balliberális mozgalmak azonban az élet értelmét kereső embernek azt hirdetik, hogy Isten, és a zsidó-keresztény szokások értelmetlenek, az országuk egy gonosz hatalom, a múlt eldobható, a jövő pedig reménytelen. A materialista mozgalmak tagadják a hit, és a közösségek fontosságát, elszakítva az embereket azoktól az élményektől, amelyek képesek lennének őket boldoggá tenni.