Alapjogokért Központ

Bizottsági tervek a hatáskörbővítés és a föderális Európa felé

Ursula von der Leyen évértékelő beszéde és annak lehetséges következményei

Az Európai Bizottság (EB) elnöke, Ursula von der Leyen első évértékelő beszédét tartotta szeptember 16-án az Európai Parlamentben (EP). Markáns és ambiciózus víziót és több területen konkrét cselekvési tervet vázolt fel az Európai Unió (EU) és az Európai Bizottság számára. Az általa elmondottak, a felvázolt elképzelések az európai uniós intézmények egymás közötti, illetve az intézmények és a tagállamok egymással való viszonyának radikális átrendezését célozzák meg. Az egészségügy, a szociális kérdések, valamint a kül- és biztonságpolitika terén megtett javaslatok csak az európai uniós Szerződések módosításával érhetők el. Az általa kitűzött célok egy föderális Európa irányába mutatnak, markáns átrendeződést jelentenének a tagállamok rovására. A Bizottság elnöke azt is nyilvánvalóvá tette, hogy ebben a folyamatban az Európai Parlamentre kíván támaszkodni, őt tekinti fő szövetségesének a tagállamokkal szemben. Az önmagát „politikai Bizottságként” meghatározó Juncker-bizottság hivatalból való távozását követően élt a remény, hogy a von der Leyen vezette Bizottság visszatér az EB eredeti szerepéhez, mely a Szerződések őre szerepében merül ki. A tegnapi beszéd világossá tette, hogy ez hiú ábránd volt: von der Leyen politikai beszédet tartott, politikai víziót vázolt fel, és tette mindezt a tagállamok, az Európai Tanács nem csupán mellőzésével, de döntéseinek figyelmen kívül hagyásával.

Von der Leyen az Unió helyzetét bemutató beszédében egyszerre szólt a koronavírus-járványról, annak szerteágazó hatásairól, de egyben igyekezett továbblépni, és beszélt a válság utáni időszak gazdasági-társadalmi kihívásairól, valamint a Bizottság politikai feladatairól. A beszéd célja az volt, hogy ne csak egy válságkezelő, hanem egy a mindennapok teendőin felülemelkedő, víziót és cselekvési tervet felvázoló Európai Bizottság képét mutassa az európai polgárok számára.

Köszönetet mondott a járvány elleni küzdelemben részt vevőknek és kiemelte a tagállamok közötti szolidaritás fontosságát és a Bizottság szerepét is. Nem gyakorolt azonban önkritikát, nem beszélt arról, hogy az Európai Bizottság későn ismerte fel a járványt, annak súlyosságát. Ehelyett pozitív színben tüntette fel magukat, mintha a kezdetektől koordináló, vezető szerepet vállaltak volna a járvány kezelésében. Az elnök továbbá elkötelezte magát az Európai Unió előrejelző intézményrendszerének megerősítését illetően.