Alapjogokért Központ

BOLOND LYUKBÓL 2021/39

Hűséges olvasóink jól tudják már, hogy a klímaváltozás nem tréfadolog. Annyira nem, hogy a globális felmelegedést immár betegségként is nyilvántartják. Egy hetvenes éveiben járó nő egészségügyi állapotának romlásához kisebb részben a hölgy asztmája, diabétesze és szívelégtelensége, nagyobb részben azonban a klímaváltozás járult hozzá.  

Brit tudósok bebizonyították, hogy a férfiak felelősek a klímaváltozásért, mivel átlagosan több húst esznek, mint a nők. A kutatás szerint akár 40 százalékkal is több üvegházhatású gáz kibocsátást is eredményezhet egy átlagos férfi étrend egy nőihez képest. Azonban nem csak a húsfogyasztás pusztítja a bolygót, a kutatók azt is kiderítették, hogy 25 százalékkal csökkenthetnénk a kibocsátásunkat, ha nem fogyasztanánk „opcionális” termékeket, mint a kávé, az alkohol és az édességek.

A skót kormány végre haladó intézkedésekre szánta el magát az LMBTQ-közösség támogatása és saját Munkahelyi Egyenlőségi Indexének javítása érdekében: bevezeti az Mx előnevet az elavult Mr és Ms/Mrs mellé, eltávolítja a kirekesztő „anyaság” szót a szülési szabadságra vonatkozó politikájából, és női higiéniai termékeket helyez el a férfi mosdókban.

Texasban az egyik állami szerv arra kötelezi munkavállalóit, hogy részt vegyenek egy, a kritikai fajelméletről szóló képzésen – természetesen, az adófizetők pénzéből. A képzés részeként mindenkit értékelnek az alapján, hogy mennyire rendelkezik egészséges vagy éppen egészségtelen faji és etnikai identitással, vagyis hogy mennyire áll készen arra, hogy „személyes áldozatot hozzon” az egyenlőség és igazságosság érdekében.

Heti gyűjtésünkben arról is olvashatnak, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szakított eddigi politikájával és lehetővé teszi transznemű nők született nők elleni küzdelmét a versenysportokban; valamint arról, hogy miként teszi lehetővé egy floridai iskolai körzet az iskolák tisztségviselői számára, hogy a szülők nevében, ám azok beleegyezése nélkül intézkedhessenek a gyermekek nemi identitásával kapcsolatban.

Ezekről és sok más érdekességről is olvashatnak az Alapjogokért Központ rendhagyó sajtószemléjének aktuális számában.

Rajta hát!

A politikai korrektség sokak számára pusztán egy megmosolyogtató, sokszor önmaga paródiájába hajló jelenségnek tűnhet, ám valójában sokkal többről szól annál, mint hogy „migrációs hátterűnek” hívjuk-e a bevándorlókat, „melegnek” a homoszexuálisokat, a „választás szabadságának” az abortuszt vagy „romának” cigány honfitársainkat. Az efféle nyelvi leleményekben ugyanis valójában egy ideológia ölt testet, mely a „fejlett” társadalmakban mára az élet számos területén monopolhelyzetbe került, elnyomva a józan ész szaván alapuló évezredes igazságokat. A totális egyenlőségelvűsdi, a szélsőséges toleranciakultusz, a mondvacsinált kisebbségek nap nap után új elemmel bővülő végeláthatatlan sora, a teremtett nemek „genderekre” történő lecserélése mind-mind olyan, a politikai korrektséggel azonos tőről fakadó jelenség, amely normalitást kreál az abnormalitásból. Így lesz jóformán erény a bűnből, „jogtiprás” a bűnnel való szembeszállásból, az „élet teljességétől megfosztó korlátozás” a hit megtartásából. Mindez természetesen nem egyik pillanatról a másikra megy végbe: a társadalom érzékenyítése apró lépésekben történik, ezért sokan nem is érzékelik a folyamatot, csak azt veszik észre, hogy ma már nem abban a világban élnek, mint tegnap: hogy az igazság fölé emelkedik a hazugság, a valóság helyébe pedig az ideológia lép. Úgy gondoljuk, hogy a figyelemfelkeltés önmagában is fontos eszköz lehet a hagyományos értékeink megőrzése érdekében folytatott küzdelemben, ezért az Alapjogokért Központ hétről hétre összegyűjti a politikai korrektség és édestestvérei leglátványosabb ámokfutásait szerte a világból, hogy a Mandiner olvasói első kézből értesülhessenek a hírről: valóban csak az igazság tesz minket szabaddá.

A Stonewall nonprofit szervezet által kitalált és összeállított Munkahelyi Egyenlőségi Index (Workplace Equality Index) egy olyan mérőszám, mely az LMBTQ-munkavállalók helyzetét pontozza az egyes szervezeteknél és annak megfelelően rangsorolja a szervezeteket. Mivel a mérőszám alapján jelentősen romlott a skót kormány létesítményeiben dolgozó transznemű köztisztviselők helyzete – s így a kormány helyezése is a 2019-es 72. helyről 2020-as 127. helyre –, a kormány úgy döntött, hogy intézkedéseket foganatosít a közösség támogatása – és saját helyezésének javítása – érdekében. Ennek megfelelően lehetővé tette dolgozói számára, hogy az új „Mx” előnevet használják a Mr és Ms/Mrs helyett a személyi névjegyzékben és kormányzati adatbankokban, s eltávolítja az „anyaság” szót a szülési szabadságra vonatkozó politikájából; továbbá tervei közt szerepel, hogy női higiéniai termékeket, például tampont és egészségügyi betétet helyezzen el a férfi mosdókban. Skócia élen jár a transzidentitás kialakításában: már a négyéves diákok is nemet változtathatnak szülői beleegyezés nélkül, az elmúlt 18 hónapban pedig 12 transzneműnek vallott, erőszakért vagy szexuális bűncselekményért elítélt férfi rabot helyeztek el skót női börtönökben.Joel Anderson, a Slate baloldali portál fekete munkatársa különös figyelmet szentel a „woke” kifejezés használatának a Twitteren, mely a faji előítélettel és diszkriminációval kapcsolatos tudatosságra utal. Anderson már 2019-ben aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy e kifejezést az amerikaiak (bármely etnikumból) ellopták a feketéktől és az eredetitől eltérő tartalommal töltötték meg, most pedig kifejezetten úgy gondolja, hogy amikor nem feketék használják a woke-ot, „fajilag rágalmaznak”. „Ha nem vagy fekete, és valamikor 2018 után kezdted el pejoratívan használni a „woke” kifejezést (vagy ami még rosszabb, ha nem tudsz semmit a kifejezés korábbi iterációjáról), akkor azt hiszem, [a szóhasználatot] méltányos faji rágalmazásnak tekinteni.” – tette közzé Anderson Twitter oldalán – „És ez nem azt jelenti, hogy bármit is tenni fogok veled, vagy hogy bárki más fog. De azt sem, hogy nem fogok. (…) Tudom, hogy ez nehéz, mert az emberek egy bizonyos csoportja úgy érzi, hogy jogában áll azt mondani neked, amit csak akar, amikor csak akarja. És ki vagyok én, hogy megakadályozzam őket abban, hogy olyan kifejezést használjanak, melyet a fekete közösségből loptak el? Csak annyit mondok, a többi szóhoz hasonlóan, nekem kell eldöntenem, hogyan reagálok” – tette hozzá Anderson. A The Federalist szerint több vállalati média (például a Washington Post, az NBC, az ESPN, az MSNBC, a Vox and Draft King) újságírója is kedvelte vagy megosztotta Anderson bejegyzését.

Névtelen bejelentés érkezett a texasi kormányzójelölthöz, Don Huffinhoz arról, hogy az egyik állami szerv, a Családi és Védelmi Szolgálat texasi osztályán az összes alkalmazott kötelező, kritikai fajelmélet-alapú képzésen vett részt. A képzés, bár nem kifejezetten mondja ki, hogy a kritikus fajelméletről szól, azt tanítja, hogy a faji és etnikai hovatartozás elengedhetetlen az élet minden területén. Megállapítja, hogy az egészséges „faji és etnikai identitással” rendelkezők bizonyos faji és etnikai csoportokhoz tartoznak, és tudatában vannak azzal, hogy minden csoportnak megvannak a maga pozitív és negatív vonatkozásai; míg az „egészségtelen” identitással rendelkezők nem tulajdonítanak nagy jelentőséget a faji és etnikai különbségeknek, és nem azonosulnak egy adott faji vagy etnikai csoporttal. A képzés a gyermekek egészséges faji és etnikai identitásának, büszkeségének az előmozdítására is hangsúlyt helyez, a multikulturális kompetenciájuk fejlesztésére, és arra, hogy felkészítse őket az életük során tapasztalható rasszizmusra és diszkriminációra. A képzés értékeli a résztvevők identitását az általuk bejelölt válaszok alapján, például hogy mennyire értenek egyet az állítással, miszerint „Kész vagyok személyes áldozatokat hozni annak érdekében, hogy segítsek másoknak átvészelni faji és etnikai identitású utazásuk nehéz szakaszait”, vagy „Minden személy számára méltányosságot és igazságosságot keresek, és azon fogok dolgozni, hogy felszámoljam a faji elnyomást”, továbbá „Hajlandó vagyok megkérdőjelezni az intézmények és rendszerek által állandósított faji egyenlőtlenségeket, és a társadalmi igazságosság és változás aktivistájaként fogok szolgálni.” A képzés idézi Dr. Camara Jonest, az intézményesített rasszizmus egyik aktivistáját: „Bármelyikünknek nehéz felismerni az egyenlőtlenség bármely olyan rendszerét, mely bennünket részesít előnyben. Például a férfiaknak nehéz felismerni a férfi privilégiumokat és szexizmust. A fehér embereknek pedig ebben az országban nehéz felismerni a fehér privilégiumot és rasszizmust.”


A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) korábbi útmutatása szerint a transznemű nőknek 12 hónapig csökkenteniük kellett a tesztoszteronszintjüket literenkénti 10 n/mol alá ahhoz, hogy női sportágban versenyezzenek. Az év elején azonban a szervezet orvosi igazgatója, Richard Budgett úgy látta, hogy e politika már nem felel meg a célnak. Ekképpen a NOB sportolókkal és egyéb érdekeltekkel együttműködve olyan új iránymutatást dolgozott ki, mely nem feltételezi, hogy a transznők automatikusan előnyben részesülnek a született nőkkel szemben a versenysportokban. Ellentmondásosan a NOB azon az állásponton (is) van, hogy végső soron az egyes sportágak alakíthatják ki az erre vonatkozó szabályokat, azaz továbbra is korlátozhatják a transznemű nők női kategóriákba való belépését, ha szükséges – a tisztességes és biztonságos verseny fenntartása érdekében. Hozzáteszi, hogy az ilyen döntéseknek „megbízható és lektorált tudományon kell alapulniuk. Most azt mondjuk, hogy egyáltalán nem kell tesztoszteront használni” – mondta Budgett – „De ez az útmutatás nem abszolút szabály. Nem mondhatjuk tehát, hogy egy adott sportágban, például a World Athletics-ben a keretek valójában rosszak. Meg kell alakítani a sportágaknak megfelelőt, és ez a keretrendszer lehetőséget nyújt arra, hogy ezt megtehessük, gondoljanak a befogadásra, majd lássák meg, hogy mi termel aránytalan előnyt.” Joanna Harper, aki maga is transz nő és versenysportoló, valamint a Loughborough Egyetem transzneműek sportteljesítményének a szakértője, nem értett egyet a NOB szabályozásával: „Fontos, hogy a NOB kiállt a transz- és interszexuális sportolók bevonása mellett, de úgy gondolom, hogy a keret ötödik és hatodik szakasza problémás (…). A transznemű nők átlagosan magasabbak, nagyobbak és erősebbek, mint a cisz nők, és ezek számos sportágban előnyt jelentenek. Ésszerűtlen az is, hogy a sportszövetségeket szigorú szakértői vizsgálatra kérjék, mielőtt korlátozásokat vezetnének be a transzsportolókra az élsportban. Egy ilyen kutatás éveket, ha nem évtizedeket vesz igénybe.”

Egy floridai középiskolás diák szülei szövetségi polgárjogi pert indítottak a helyi iskolai körzet ellen, mert annak LMBTQ-irányelvei lehetővé tették, hogy az iskola tisztségviselői a szülők beleegyezése és értesítése nélkül találkozzanak a lányukkal, és megvitassák vele nemi identitását. A szülők által benyújtott keresetben az áll, hogy ezen irányelvek törvénytelenül kizárják a szülőket a saját gyermekeikről folytatott, nemi identitásról szóló megbeszélésekből, s hogy az iskolai tisztségviselők eljárása közvetlenül sértette az Egyesült Államok alkotmánya és a floridai alkotmány szerinti szülői jogokat. A szülők rávilágítanak, hogy a körzet LMBTQ-útmutatója „kimondottan és szándékosan arra utasítja” az iskola „személyzetét, hogy hagyja figyelmen kívül a szülői jogokat azáltal, hogy NEM értesíti a szülőket, amikor gyermekeik ellentmondó nemi identitást vallanak”. A kereset elmondja, hogy a kislánynál korábban figyelemhiányos hiperaktivitási zavart diagnosztizáltak, és amikor 2020-ban, 13 évesen összezavarodott nemi identitását illetően, a szülők tanácsadásra vitték, de kérték az iskolát, hogy továbbra is a keresztnevén szólítsák és nőként utaljanak rá. Ennek ellenére a szülőknek rá kellett döbbenniük, hogy az iskola tisztségviselői megkeresésük nélkül találkoztak a kislánnyal azért, hogy nemi identitását megbeszéljék vele, például, hogy melyik mosdóba fog járni. A szülők úgy gondolják, hogy az ilyen jellegű kérdések megvitatása a gyermekek mentális, érzelmi és fizikai egészségét érinti, és hogy a megkerülésükkel a körzet „nagy kárt” okozott a családjuknak, „éket vert” a szülők és a gyermek közé, és „azt üzeni, hogy a szülőkben nem lehet megbízni, és azok nem támogatják [a gyermek] érdekeit”. A keresetre reagálva a megyei iskolaszék egyik képviselőke, Rocky Hanna elmondta, megérti, hogy minden felet be kell vonni egy ilyen intézkedésbe, így a szülőket is, de a kerületnek az a feladata, hogy megvédje a gyerekeket.

Colorado állam szexuális bűnelkövetőkkel foglalkozó tanácsa új irányelveket fogadott el a szexuális erőszaktevők megnevezéséről, mivel a testület szerint a „szexuális bűnelkövető” sértő lehet a bűnözők számára – tudósított a CBS. A tanács, melynek feladata a nemi erőszaktevők rehabilitációja és kezelése, újhullámos módszerekkel próbálkozik, így került elő az „ember az első” filozófiája. Eme liberális büntetésvégrehajtási irányzat szerint a bűnözők társadalmi reintegrációjának sikeréhez pátyolgatni kell az erőszaktevők lelkét. „Nem helyénvaló, sőt egyenesen sértő, hogy olyan megbélyegző jelzőkkel hivatkoznak rám, melyeket olyan dolgokért kaptam, amiket fél életemmel ezelőtt követtem el.” – nyilatkozott Derek Logue nemi erőszaktevő. A szexuális ragadozó szerint a pszichológiai kezelés alatt álló erőszakolókat inkább „kliensnek” kellene nevezni. A módosítás támogatói szerint az új szemlélet alkalmazása és a bűnözők pátyolgatása csökkentheti a visszaesést. A tanács hosszú tanakodás után végül a „szexuális bűnelkövető” megnevezést „felnőttek, akik szexuális bűnt követtek el”-re változtatta meg. Ezen felül több olyan büntetésvégrehajtási szerv is van, mely az áldozatok védelme és a bűnözők megbüntetése helyett az elkövetőket pátyolgatja. Állami törvényalkotók a tavalyi évben megpróbálták törölni a „erőszakos szexuális ragadozó” kifejezést a jogszabályi környezetből. Továbbá azon szerv, mely a büntetési tételek reformjáért felel, azért lobbizik, hogy a jogalkotó lecserélje a „vádlott, elítélt és bűnöző” kifejezéseket a sokkal barátságosabb „igazságszolgáltatásban érintett személyre”.

Dr. Kyle Merritt diagnosztizálta a Föld első klímaváltozásban szenvedő betegét – számolt be az Euronews. A konspirációs orvoslás úttörőjét ebben az sem állította meg, hogy semmilyen orvosi szervezet vagy kutatócsoport sem erősítette meg ezen emberi „betegség” létezését. Merritt ezzel – a homeopátia és a fényevés mellet – nyitott új mezsgyét a XXI. századi kuruzslásban. Az eset részletes leírása szerint a beteg egészségromlását a Kanadában szokatlan, tartós nyári meleg okozta, így ezért nyilván a klímaváltozás a felelős. Az úttörő vajákos szerint a hetvenes éveiben járó páciens állapotának romlásához nem járult hozzá, hogy a hölgy asztmával, diabétesszel, és szívelégtelenséggel is küzd. De az sem befolyásoló tényező, hogy egy nem klimatizált lakókocsiparkban lakik, és alig fogyaszt folyadékot. Ezért, hogy felhívják a figyelmet az egyre növekvő veszélyre, Dr. Merritt és kollégái elindították az „Orvosok és nővérek a bolygóegészségügyért” (Doctors and Nurse for Planetary Health) nevű kezdeményezést. A szervezet célja, hogy a bolygó megóvásával az emberi egészséget is jobban védjék.


Brit tudósok megmérték, hogy a férfiak felelősek a klímaváltozásért, mivel átlagosan több húst esznek, mint a nők, és ezen ipar felelős a kibocsátás nagyobb részéért – írja cikkében a Guardian. A kutatás szerint akár 40 százalékkal is több üvegházhatású gáz kibocsátását is eredményezhet egy átlagos férfi étrend egy nőihez képest. Azonban nem csak a húsfogyasztás pusztítja a bolygót, a kutatók azt is kiderítették, hogy 25 százalékkal csökkenthetnénk a kibocsátásunkat, ha nem fogyasztanánk „opcionális” termékeket, mint a kávé, az alkohol és az édességek. Azonban ez még nem minden: amennyiben mindenki átállna vegetáriánus étrendre, úgy 59 százalékkal csökkenthetnénk a személyes klímapusztításunkat. Sajnálatos módon arra nem tér ki a „kutatás”, hogy az üvegházhatású gázok és egyéb szennyezések közel 90 százalékáért az ázsiai és afrikai országok felelősek. Abban azonban biztosak a kutatók, hogyha nem eszünk több Dobostortát, akkor megmenthetjük a Földet.