Alapjogokért Központ

VILÁGFIGYELŐ #71

„Miért nem működik a szocializmus?”

„A szocialista ideológia újjáéledése különös, tekintve e doktrína kellemetlen történetét. A történelmi bizonyítékok azt mutatják, hogy az ideológia nem úgy működik, ahogyan azt állítják.” Anthony Matoria a fent idézett gondolatokkal kezdi, a The American Thinker-en megjelent írását, melyben több szempontból is értékeli a 20. századi szocializmust és a vele járó problémákat. A közép-európai olvasóknak nem ismeretlen a téma, hiszen mi tisztában vagyunk egy kiterjedt szocialista államalakulat rendszerszintű problémáival – burjánzó korrupció, dagályos bürokrácia, a fejlesztések elhalása, rejtett munkanélküliség, a társadalom szövetének lerombolása, valamint több mint százmillió halott világszerte. Azonban mi készteti a fejlett nyugati társadalmak, egyetemet végzett és kényelmes életet élő csoportjait, hogy a szocializmus lázálma után vágyakozzanak?

  • Matoria szerint azért szimpatikus sok nyugati liberálisnak a szocializmus gondolata, mert a szocialisták egyszerűen nem mondanak igazat. Sok olyan kormányzati intézkedést szocialistának állítanak be, melyek a piac céljait szolgálják, vagy amelyeket a kapitalista berendezkedések tesznek lehetővé. Emellett a baloldal előszeretettel tagadja le ideológiájuk fenntarthatatlanságát, egyszerűen a körülmények szerencsétlen összjátékát vagy a burzsoázia ármánykodását okolva ezzel.

  • „A szocializmus, mint gazdasági és politikai doktrína, nem a szociális védőhálót vagy a közszolgáltatások adóból való finanszírozását jelenti, hanem a tőke állami irányítását.” – írja Matoria. A publicista szerint a fő különbség abban rejlik, hogy ki birtokolja a tőkét, ki viseli a vele járó kockázatot és ki élvezi gyümölcsét. A szocialista berendezkedést bukásra ítéli, hogy a tőkét a politikai képességei alapján hatalomra került elit kontrollálja, szemben egy kapitalista társadalommal, melyben a tőkével ügyesen bánó szakértők kerülnek vezető pozíciókba. A szocialista politikusok hatalomra kerülésével tehát eltűnik a gazdasági kompetencia az egyenletből.

  • „A szocializmusból hiányoznak az optimalizálás és a hatékonyság javításának objektív folyamatai.” Minden szocialista rendszer kiterjedt bürokrata rétegre és karhatalmi erőre támaszkodik. A problémák azonban ez esetben is be vannak építve a rendszerbe, hiszen a bürokrata hálózatnak nem érdeke a problémák megoldása, éppen ellenkezőleg. Minél tovább akadozik az adminisztráció, annál tovább van szükség adminisztratív személyzetre, ezért szükségszerűen romlik a köz- és államigazgatás hatékonysága.

  • Végül de nem utolsó sorban, azért bukik meg minden szocialista rezsim, mert ezen rendszerek „arra építenek, amit a szocialisták gondolnak, hogy az emberek akarnak, nem pedig arra, amit valójában akarnak”. Ez az ellentét a leggyakoribb oka a szocialista terrornak és az állami erőszakszervezetek bevetésének is. Röviden összefoglalva azt is mondhatjuk, hogy azért sem fog sohasem működni, mert az emberek szeretnek tulajdont birtokolni. Szeretjük, ha munkánkkal valódi produktumot állítunk elő és szeretjük saját tulajdon vásárlására költeni az így megszerzett vagyonunkat.