Alapjogokért Központ

Európa & Unió

Európa & Unió

Válságban van az Európai Unió – ezt ma már nagyjából az összes meghatározó politikai tábor, frakció, pártcsalád elismeri. Abban azonban már koránt sincs egyetértés, hogy mi a pontos tartalma ennek a válságnak, illetve, hogy milyen irányba kellene elindulni, milyen reformokra, intézményi változtatásokra lenne szükség a krízisből való kilábaláshoz.

Sorozatot indítunk annak érdekében, hogy bemutassuk, milyen állapotban van az az unió, amellyel kapcsolatban nekünk, közép-európaiaknak számos illúziótól meg kellett szabadulnunk az elmúlt években. Felfedjük a válság mibenlétét, különös tekintettel a demokratikus működés hiányosságaira, bemutatjuk az egymással szembefeszülő politikai erőket, a központi hatalmak és a liberális hálózatok túlsúlyát, s a nélkülözhetetlen reformok tartalmát. Lényegesnek tartjuk, hogy nem liberális, hanem nemzeti, szuverenista nézőpontból vizsgáljuk meg az unió múltbeli és jelenlegi működését. Ennek érdekében visszamegyünk a kezdetekig, s onnan nézzük meg – eljutva napjainkig –, hogy az elmúlt 68 évben milyen erők, irányzatok és szándékok mozgatták az uniót, az egyes korszakokban kik határozták meg működését és annak tartalmát. Felfedezzük, hogy ebben a mindig is vitatkozó, konfliktusoktól szabdalt unióban az európai szuperállam gondolata a kezdetektől, sőt már előbb is erősen jelen volt.

Fontos, hogy a liberális kánon értelmezési kereteit meghaladjuk, és új értelmezést adjunk az unióról, ezzel is segítve a magyar és európai állampolgárok abban, hogy demokratikus jogaik gyakorlását az unióval kapcsolatos realista látásmódra alapozhassák. 

Metternichtől származik a mondás: mindennek meg kell változnia ahhoz, hogy minden a régiben maradjon. Nos, ez a mondás az unió jelenlegi állapotára bizonyosan nem érvényes, mert éppen az lenne a legnagyobb veszély, ha minden a régiben maradna. Ehhez képest inkább azt mondhatjuk, hogy az unió akkor maradhat életben, ha minden megváltozik és semmi nem marad úgy, mint régen.

iranytu1_v3

Európa & Unió

Amikor az 1992 óta Uniónak nevezett európai szervezet kezdeti időszakát, az „alapító atyák” korát vizsgáljuk meg, akkor rögtön az elején szakítanunk kell a nemzeti oldalon széles körben elterjedt nézettel, mely szerint az alapító atyák, az Unió létrehozói alulról építkező, a nemzetek szuverenitására épülő európai közösség létrehozásában gondolkodtak. Ez az állítás nem állja meg a helyét, sőt, inkább az ellenkezője az igaz. Kezdettől fogva Európa föderális, szupranacionális egységesítése volt a cél, az Amerikai Egyesült Államok mintájára.