Alapjogokért Központ

Könyvajánló

Könyvajánló

"Az egyenlőség torz képzete"

Összefoglaló az Alapjogokért Központ által kiadott
Marguerite A. Peeters: Genderőrület – Útmutató a globális mesterterv megértéséhez c. könyvről

"Búsulás egy letűnt liberalizmus után."

Összefoglaló
Ivan Karstev & Stephen Holmes: „The Light that Failed” c. könyvéről.

"A baloldal elhallgatott történelme."

Összefoglaló
Jonah Goldberg: Liberálfasizmus c. könyvéről.

"Az elmúlt negyed évszázadban az összes nagy narratívánk összeomlott."

Összefoglaló Douglas Murray:
A tömegek őrülete – nem, rassz, identitás c. könyvéről.

"Most már a menekültek jelentik a háborút."

Összefoglaló
Kelly M. Greenhill:
A tömeges migráció fegyvere
c. könyvéről.

"Hogyan válhat a populizmus pozitív erővé?"

Összefoglaló
 Jonah Goldberg: Pozitív populizmus c. könyvéről.

"Az oázisból minden út a pusztába vezet."

Összefoglaló
Jonah Goldberg:
A Nyugat öngyilkossága
 c. könyvéről.

„Az egyenlőség torz képzete”

Összefoglaló az Alapjogokért Központ által kiadott
Marguerite A. Peeters: Genderőrület – Útmutató a globális mesterterv megértéséhez c. könyvről

Az Alapjogokért Központ kiadásában megjelent Marguerite A. Peeters[1] „Genderőrület – Útmutató a globális mesterterv megértéséhez” című könyve. A műben a belga nemzetiségű politika és kultúra kutató a gender-ideológia morális szempontból erősen megkérdőjelezhető hatásaival foglalkozik. Elemzi és leírja annak történeti gyökereit, „felemelkedését” a nyugati kultúrában és azt a tendenciát, melynek következtében lassan már világszinten is beteges méreteket öltő „kulturális normává” kezd válni.

[1]   Marguerite A. Peeters, a Lateráni Pápai Egyetem, a Pápai Orbán Egyetem, a Kongói Katolikus Egyetem professzora, valamint a Világiak Pápai Tanácsa és a Kultúra Pápai Tanácsa szakértője.

„Búsulás egy letűnt liberalizmus után.”

Az Alapjogokért Központ összefoglalója 
Ivan Karstev & Stephen Holmes: „The Light that Failed” c. könyvéről

Ivan Krastev és Stephen Holmes idén megjelent kötete, mely angolul a „The Light that Failed” címet viseli első ránézésre hiánypótló műnek tűnik. A szerzők vállalt célja az, hogy körüljárják annak okait, hogy miért került a liberális gondolat válságba a világon mindenhol. A liberalizmus válsága természetesen visszatérő téma a konzervatív oldalon, ámde a szerzőpáros távolról sem ezt a politikai nézetet vallja – őket a liberális globalizmus legpártosabb támogatói között tartja számon a politikatudomány. Az a tény, hogy elismerik azt, hogy a világnézetük a bukás szélére kerül, már önmagában is dicséretes. Az, hogy kísérletet tesznek arra, hogy szembenézzenek ennek a bukásnak az okaival még inkább. Sajnos, sok tekintetben, ez a szembenézés nem sikerült őszintére.

„A baloldal elhallgatott történelme.”

Az Alapjogokért Központ összefoglalója Jonah Goldberg: Liberálfasizmus c. könyvéről.

Ebben a könyvben Jonah Goldberg alaposan megvizsgálja a fasizmus alapvető jellemzőit, és rámutat, hogy annak jóval több közös vonása van a progresszivizmusra épült mai baloldallal, mint azt elsőre gondolnánk. Gyakorlatilag nincs ma olyan jobboldali közszereplő, akit a baloldal ne nevezett volna fasisztának, vagy nácinak. Az elmúlt években szinte kisajátították a fasiszta bélyeg használatát, és gyakorlatilag minden jobboldali személyre válogatás nélkül használják.

A fasizmus definíciójával kapcsolatban még a szakértők között sincs megegyezés. Stanley G. Payne, akit sokan a fasizmus legfontosabb élő kutatójának neveznek azt írja: „A huszadik század végén valószínűleg a fasizmus marad a leghomályosabb a fontos politikai kifejezések közül.”  Ennek ellenére a fasizmust a baloldal úgy használja szitokszóként mintha teljesen tisztában lenne, hogy miről is beszél.

"Az elmúlt negyed évszázadban az összes nagy narratívánk összeomlott."

Az Alapjogokért Központ összefoglalója Douglas Murray: A tömegek őrülete c. könyvéről.

2019-ben jelent meg a brit Douglas Murray legújabb könyve a „The Madness of Crowds: Gender, Race and Identity” címmel. Miután a 2017-ben kiadott nagysikerű könyve, az „Európa Furcsa Halála” egyedülálló módon mutatta be a migrációs válság kialakulását és hatását az öreg kontinensre, új művében a huszonegyedik század legmegosztóbb kérdéseivel foglalkozik.
Az író először is bemutatja, hogy a ma kialakult helyzetet az hozta létre, hogy az elmúlt negyed évszázadban az összes nagy narratívánk összeomlott, amelyek minden hiányosságuk ellenére értelmet tudtak adni az életnek.

„Az oázisból minden út a pusztába vezet”

Az Alapjogokért Központ összefoglalója Jonah Goldberg: A Nyugat öngyilkossága c. könyvéről.

Jonah Goldberg, amerikai szerző és politikai elemző 2018-ban megjelent Suicide of the West című könyvében, melynek címét James Burnham 1964-es klasszikusától kölcsönzi, a felvilágosodás eszméit tárja fel, bemutatva azt, hogy hogyan jutott el a nyugati civilizáció jelen állapotáig, és miként fenyegeti az összeomlás veszélye.

Abból az alapfeltevésből indul ki, hogy a jelen korban kialakult társadalmi rendszer mintegy csodaként jött létre, melynek megléte nem szükségszerű, és maradandósága sem garantált. A kapitalizmus, a liberális demokrácia, az emberi jogok nem tekinthetők természetesnek, sőt ellentétesek az ember alapvető természete által kialakított közösségi berendezkedéssel, és ezek létrejötte csupán a véletlennek köszönhető.

Most már a menekültek jelentik a háborút

Az Alapjogokért Központ összefoglalója Kelly M. Greenhill: A tömeges migráció fegyvere c. könyvéről

Kelly M. Greenhill, amerikai politológus 2010-ben megjelent Weapons of Mass Migration című könyvében szisztematikus vizsgálat alá veszi az 1951-es Genfi Menekültügyi Egyezmény elfogadása óta eltelt évtizedekben a bevándorlásbevándoroltatás erőltetése kapcsán széles körben alkalmazott zsarolási módszert, melyet ő „kényszerített, tervezett migrációnak” (coercive engineered migration) hív. A könyv alapján a Greenhill által azonosított korábbi módszerek, mintázatok és a 2015 óta Európába irányuló tömeges migrációs hullám folyamatai között nehéz nem észrevenni a hasonlóságokat.

 

Hogyan válhat a populizmus pozitív erővé?

Az Alapjogokért Központ összefoglalója Steve Hilton: Pozitív populizmus c. könyvéről.

A Positive Populism című könyv szerzője Steve Hilton, magyar származású brit politikai tanácsadó, aki David Cameron stratégiai igazgatójaként nagy szerepet vállalt a Konzervatív párt modernizálásában. Miután 2012-ben családjával Amerikába költözött, tanított a Stanfordon, start-up-ot alapított, valamint műsort vezet a Fox Newson.  Saját definíciója alapján populistának nevezi önmagát, előre megjósolta és támogatta Donald Trump elnökké választását.