Vezetői összefoglaló:

 • 1989 és 1991 között fokozatosan nyertük vissza szuverenitásunkat
 • Mindez számtalan átmeneti és ideiglenes megoldást hozott, ilyen volt az 1989-es alkotmányrevízió is
 • A „láthatatlan alkotmány”-koncepcióval az Alkotmánybíróság „kvázi-alkotmányozó” lett, a megosztott Országgyűlés helyett
 • A kilencvenes évek második felében komoly verseny volt a népszuverenitás képviseleti és közvetett formája között
 • Az ezredfordulóra két ellentétes szuverenitásfelfogás rajzolódott ki
 • Az uniós csatlakozástól fogva fokozatosan kidomborodott a jobboldal nemzeti önrendelkezéshez ragaszkodó alapállása
 • A nyolcéves balliberális kormányzás végére jogállami, gazdasági és társadalmi válság alakult ki, leszűkült az állami mozgástér
 • 2010-ben a kétharmados parlamenti többség lehetőséget adott egy új, értéktelített, szuverenista Alaptörvény elfogadására
 • Az új alkotmány a XXI. századi szuverenitáskérdésekre is hatásos, közösségelvű válaszokat adott
 • 2011-től egyre inkább az Európai Unió jövőjéről szóló viták középpontjába került Magyarország
 • A bevándorlási válság kezelése csak fokozta hazánk szuverenista alapállását

Kattintson a "LETÖLTÖM" gombra a pdf letöltéséhez.