Alapjogokért Központ

Ösztöndíjasaink_

Ösztöndíjasaink

Célunk

Az Alapjogokért Központ ma Magyarországon egyedülálló módon ötvözi a hagyományok tiszteletét a modernitással, az eszmeiséget a praktikummal. Szellemi műhelyünk alapja az értékteremtés. Intelligens, tehetséges fiatalokat keresünk, akik szeretnének tőlünk-velünk- együtt tanulni, fejlődni, barátságokat kötni, egy dinamikus közösség tagjának lenni. Jogi kutató,-és elemző intézetünk tehetséggondozás keretében workshopokat tart, mentorál, keresi a hazai és nemzetközi politikai folyamatok közötti összefüggéseket. A politikai korrektségen és felszínes víziókon túl keressük a válaszokat, elemezzük a jogalkotás folyamatát, egyes trendek következményeit, pártpolitikai szándékokat, törésvonalakat.

Jelen írás az alkotmányos identitással összefüggő elméleti kérdései egy részének megválaszolásához kíván további támpontokat nyújtani. Ennek érdekében a tanulmány előbb az identitás tudományos fogalmát, majd a nemzeti identitás fogalmát ragadja. Ezt követően a legjelentősebb vonatkozó teóriákat összegzi, különös tekintettel Carl Schmitt elméletére, és végül, de nem utolsó sorban az alkotmánymódosítások absztrakt problémái után a német Grundgesetz örökkévalósági klauzuláját és az arra épülő alkotmánybírósági gyakorlatot tárgyalja.

Szabó Patrik

Eötvös Loránd TudományEgyetem Állam- és Jogtudományi kar jogász hallgatója

Csepp a tengerben ? - Az európai unió és az alkotmányos identitás

Szerzők: Kálló Sámuel, Kocsi Ádám és Szabó Patrik

Az alkotmányos identitás, mint fogalom értelmezése, elemeinek azonosítása, gyakorlati alkalmazása a ma (alkotmány)jogászainak egyik legnagyobb kihívása. De miért olyan fontos ez a téma? Miért érdemes tisztában lennünk az alkotmányos identitás fogalmával? Egyáltalán definiálható pontosan? És mi a jelentősége Magyarország, a magyar kormány vagy egyszerűen a magyar állampolgárok szempontjából? Ezek és hasonló kérdések egyre gyakrabban merülnek fel úgy a jogtudomány, jogalkotás és a jogalkalmazás, mint a politika terén.

Államiság és Technológia: Hatalom a Digitális Korban

Szerzők: Kilényi Márk és Pethő Marcell

Az erkölcsi kérdések sosem tudtak az innováció útjába állni. A technológiai fejlődés robosztus mértékének látszólag csak a természet szabhat határt. A nyugati civilizáció történelmi felvázolásának egyik kulcsmódja a hatalom birtoklásának, birtokosainak vizsgálata. A világ legnagyobb hatalmi átalakulásait pedig egytől egyig szellemi, vagy technológiai innovációk alapozták meg. Míg a legtöbb találmány inkább egy bizonyos ipari vertikumban fejti ki hatását, kevés találmány született, mely horizontális, áttételes változásokat hozott az emberiségnek.